escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Nowy kierunek na UJD. Tym razem to produkcja i marketing żywności

21.09.2021

Nowy kierunek na UJD. Tym razem to produkcja i marketing żywności

Nowość na Uniwersytecie im. Jana Długosza w Częstochowie. Uczelnia uruchomiła kierunek produkcja i marketing żywności. Jego ukończenie będzie równoważne z uzyskaniem wykształcenia wyższego rolniczego, a co za tym idzie kwalifikacji rolniczych. To jedyna tego typu możliwość w Częstochowie, jak i naszym regionie.

Celem kształcenia na kierunku produkcja i marketing żywności jest przygotowanie specjalistów posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu produkcji i przetwarzania żywności oraz marketingu produktów rolno-spożywczych, zarządzania rolnictwem w fazie przetwórstwa, przechowalnictwa oraz dystrybucji, specjalistów wyposażonych w kompetencje łączące specjalistę z technologii żywności ze specjalistą ds. marketingu. To studia I stopnia, zakończone uzyskaniem tytułu inżyniera, trwają 7 semestrów, kształcenie odbywa się na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

– Nowy kierunek studiów tworzy nową jakość na naszej uczelni. Mamy odpowiedni potencjał i kompetencje zarówno w kształceniu na podobnych kierunkach studiów, ale też co ważne, w prowadzeniu badań naukowych – podkreśla prof. dr hab. Anna Wypych-Gawrońska, Rektor Uniwersytetu. – W Częstochowie funkcjonują różne instytucje rolnicze, które oferują pracę absolwentom kierunków rolniczych – dodaje.

Studenci będą mieli do wyboru trzy specjalności: agrobiznes, przetwórstwo żywności, i logistyka w łańcuchu biznesowym. Już dwie firmy zdecydowały się na ufundowanie stypendiów dla studentów nowego kierunku. – Na uczelni kreujemy kierunki o profilu praktycznym. Są one w większości dedykowane konkretnym sektorom gospodarki. Tak też było w tym przypadku – wyjaśnia Dziekan Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych dr hab. inż. Marcin Sosnowski. – Myśląc o nowym kierunku, dokonujemy analizy potrzeb rynku, a także oczekiwań młodych ludzi. Nasi absolwenci będą mieć bardzo dużą wiedzę, ale i przede wszystkim umiejętności związane z produkcją i przechowalnością żywności, ale też i negocjacjami biznesowymi. Spektrum możliwości znalezienia zatrudnienia przez absolwentów kierunku produkcja i marketing żywności jest niezwykle szerokie. Studenci zdobędą konkretne umiejętności pozwalające na natychmiastowe podjęcie pracy – twierdzi Marcin Sosnowski.

Kierunek jest skierowany przede wszystkim do osób zainteresowanych produkcją, przetwarzaniem i dystrybucją żywności. – Ukończenie studiów jest równoznaczne z uzyskaniem wyższego wykształcenia rolniczego i uzyskaniem kwalifikacji rolniczych – zachęca dr hab. Renata Barczyńska-Felusiak, prof. UJD, prodziekan ds. studencko-dydaktycznych Wydziału Nauk Ścisłych, Przyrodniczych i Technicznych UJD. – Będziemy jedną uczelnią w Częstochowie i regionie, która kształci tego typu fachowców – dodaje.

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie ogłosił dodatkową rekrutację na studia. Potrwa do 27 września (do godz. 18.00!). Można aplikować także na kierunek produkcja i marketing żywności. Wszystkie informacje dotyczące rekrutacji można znaleźć na stronie rekrutacyjnej UJD.

  • kg
Najnowsze artykuły