Obywatele Ukrainy płacą za przejazdy

03.06.2022

Obywatele Ukrainy płacą za przejazdy

Od 1 czerwca osoby mające ukraińskie tablice rejestracyjne muszą płacić za przejazd polskimi autostradami. Naszych wschodnich sąsiadów obowiązują takie same zasady, jak wszystkich pozostałych użytkowników dróg.

– Obserwowane w marcu oraz kwietniu zjawisko zwiększonego ruchu pojazdów na ukraińskich tablicach rejestracyjnych na wybranych kierunkach, świadczące o przemieszczaniu się uchodźców z Ukrainy w kierunku Polski i innych państw Europy już nie występuje – twierdzi Rafał Weber, sekretarz stanu, odpowiedzialny w Ministerstwie Infrastruktury za sprawy związane z transportem drogowym, drogami publicznymi i bezpieczeństwem ruchu drogowego – Może to oznaczać, że pojazdy na ukraińskich numerach rejestracyjnych poruszające się po drogach na terenie naszego kraju nie przewożą uchodźców uciekających przed wojną. Zaobserwowali ten fakt również koncesjonariusze płatnych odcinków autostrad – dodaje. W związku z tym od osób jadących pojazdami na ukraińskich „blachach” pobierane są normalne opłaty za przejazd.

Zmiana nie dotyczy pojazdów przewożących pomoc humanitarną dla obywateli Ukrainy. Niezależnie od państwa rejestracji takie pojazdy nadal nie będą musiały wnosić opłat za przejazd po drogach płatnych w Polsce pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia.

Każdy podmiot lub organizacja planująca przejazd pojazdu lub konwoju z pomocą humanitarną przez terytorium Polski powinien przekazać na adres humanitarianaid@mi.gov.pl następujące informacje:

  • dane kontaktowe (nazwa organizacji, adres siedziby, adres poczty e-mail, telefon kontaktowy, wskazanie osoby upoważnionej do kontaktu),
  • ilość pojazdów,
  • numery rejestracyjne pojazdów,
  • wskazanie kraju, w którym pojazd jest zarejestrowany,
  • wskazanie planowanej trasy przejazdu przez Polskę, ze szczególnym uwzględnieniem odcinków autostrad A1, A2 i A4 oraz daty przejazdu przez terytorium Polski w obydwu kierunkach.

W przypadku zwolnienia od opłat za przejazd odcinkami koncesyjnymi wniosek powinien zostać przekazany z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

  • kg
Najnowsze artykuły