Od września rusza w szkołach nauka strzelania

06.08.2022

Od września rusza w szkołach nauka strzelania

Minister Edukacji i Nauki podpisał rozporządzenie, wprowadzające obowiązkowe szkolenia strzeleckie w ramach zajęć z edukacji dla bezpieczeństwa. Zmiany zaczną obowiązywać już najbliższego roku szkolnego, choć resort przewidział dwuletni okres przejściowy. Oznacza to, że placówki oświatowe, które nie mają dostępu do strzelnic, będą miały czas na wdrożenie lekcji strzelania do roku szkolnego 2024/2025.

Edukacja dla bezpieczeństwa to przedmiot, który zastąpił przed dziesięcioma laty zajęcia z przysposobienia obronnego. Umiejętności strzeleckie mają być szlifowane w ramach tego przedmiotu przy wykorzystaniu broni kulowej, pneumatycznej, replik broni strzeleckiej (ASG), strzelnic wirtualnych albo laserowych. W przypadku szkół, które na terenie danego powiatu nie mają do nich dostępu, w okresie przejściowym mogą prowadzić zajęcia w tym zakresie w miarę dostępnych i poszerzających się możliwości, w szczególności dzięki systemowemu i ciągłemu wsparciu powstawania strzelnic różnych typów przez Ministra Obrony Narodowej (w ramach ogłaszanych od 2019 r. konkursów ofert „Strzelnica w powiecie”). – Daje to podstawę do twierdzenia, że liczba obiektów umożliwiających prowadzenie zajęć strzeleckich będzie nadal dynamicznie wzrastała, stopniowo zaspokajając potrzeby szkół w omawianym aspekcie – wyjaśnia resort edukacji.

 

 

  • pn
Najnowsze artykuły