escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Olsztyn będzie miastem

24.07.2021

Olsztyn będzie miastem

Wszystko wskazuje na to, że Olsztyn odzyska prawa miejskie. Powstał już projekt rozporządzenia Rady Ministrów w tej sprawie.

Olsztyn był miastem królewskim z największym na całej Jurze zamkiem – warownią broniącą granic Rzeczypospolitej: prawa miejskie nadał mu Król Kazimierz Jagiellończyk w roku 1488 a zabrał w 1870 roku car Rosji za udział mieszkańców w Powstaniu Styczniowym. Władze lokalne chciały więc zadośćuczynić sprawiedliwości historycznej i patriotycznej oraz dać gminie nowe możliwości rozwoju. 25 lutego 20219 roku Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn, a 10 września uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości statusu miasta. Łącznie oddano 1173 głosy – 657 mieszkańców było za tym pomysłem, 471 osób wyraziło zdanie przeciwne, 9 osób się wstrzymało, a 36 głosów było nieważnych.

Z nadaniem Olsztynowi praw miejskich lokalny urząd łączył wiele nadziei związanych z dalszym rozwojem całej gminy. Status miasta dotyczyłby tylko Olsztyna, który okalałyby – tak, jak obecnie – wsie. – Byłby to krok milowy do dalszego rozwoju i polepszania standardu życia, bo miasto to nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych, prestiż, sprawiedliwość dziejowa i inne postrzeganie nas przez partnerów i inwestorów – mówili zgodnym chórem orędownicy przywrócenia Olsztynowi praw miejskich Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn, ks. Prałat Ryszard Grzesik i Mariola Matysek, długoletnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

Wszystko wskazuje na to, że marzenia staną się rzeczywistością. Według projektu MSWiA udostępnionego na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji z dniem 1 stycznia 2022 roku status miasta ma zostać nadany 10 miejscowościom w Polsce, w tym właśnie Olsztynowi. Oprócz niego status miasta otrzymać mają również: Pruszcz – w pow. świeckim, w woj. kujawsko-pomorskim; Izbica – w pow. krasnostawskim, w woj. lubelskim; Lutomiersk – w pow. pabianickim, w woj. łódzkim; Bolimów – w pow. skierniewickim, w woj. łódzkim; Cegłów – w pow. mińskim, w woj. mazowieckim; a także Nowe Miasto – w pow. płońskim, w woj. mazowieckim; Jedlnia-Letnisko – w pow. radomskim, w woj. mazowieckim; Iwaniska – w pow. opatowskim, w woj. świętokrzyskim oraz Kaczory – w pow. pilskim, w woj. wielkopolskim.

  • kg
Najnowsze artykuły