escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Olsztyn chce być miastem

11.12.2020

Olsztyn chce być miastem

– Rozpoczęliśmy proces przywracania praw miejskich Olsztynowi, należnego mu miejsca na mapie polskich miast – informują przedstawiciele gminy Olsztyn. Inicjatywę tę poparła gminna rada. Kolejnym krokiem są konsultacje z mieszkańcami. Potrwają one do 15 stycznia.

25 lutego Rada Gminy Olsztyn jednogłośnie podjęła uchwałę w sprawie rozpoczęcia procedury zmierzającej do odzyskania praw miejskich przez Olsztyn, a 10 września uchwałę w sprawie przeprowadzenia z mieszkańcami gminy Olsztyn konsultacji dotyczących wniosku o nadanie miejscowości statusu miasta. Konsultacje już się rozpoczęły. Potrwają do 15 stycznia. Mają one charakter deklaracji pisemnej w formie ankiety („ZA”,,PRZECIW” lub „WSTRZYMUJĘ SIĘ OD GŁOSU”). W konsultacjach mogą w uczestniczyć wszyscy pełnoletni mieszkańcy gminy. – Bardzo zależy nam na Państwa opiniach na temat przywrócenia Olsztynowi praw miejskich. Chcemy wiedzieć, czy działania zapoczątkowane przez samorząd są zgodne z Państwa przekonaniami i wizją rozwoju miejscowości – zaznaczają przedstawiciele gminy Olsztyn.

Wypełnione ankiety można dostarczyć w różnoraki sposób:
• składać bezpośrednio w Urzędzie Gminy Olsztyn,
• wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy Olsztyn,
• zeskanować i wysłać pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@olsztyn-jurajski.pl,
• wysłać elektronicznie z wykorzystaniem platformy ePUAP (pismo musi być podpisane profilem zaufanym lub podpisem elektronicznym).

Wyniki konsultacji zostaną podane do wiadomości publicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy w Olsztynie oraz na tablicy ogłoszeń.

Z chwilą odzyskania praw miejskich gmina stałaby się gminą miejsko – wiejską. Status miasta dotyczyłby tylko Olsztyna, który okalałyby – tak, jak obecnie – wsie. – Byłby to krok milowy do dalszego rozwoju i polepszania standardu życia, bo miasto to nowe możliwości pozyskiwania środków finansowych, prestiż, sprawiedliwość dziejowa i inne postrzeganie nas przez partnerów i inwestorów – mówią zgodnym chórem orędownicy przywrócenia Olsztynowi praw miejskich Tomasz Kucharski, wójt Gminy Olsztyn, ks. Prałat Ryszard Grzesik i Mariola Matysek, długoletnia dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.

  • kg
  • zdj. UG Olsztyn
Najnowsze artykuły