Ostatni moment na zgłoszenie źródła ciepła

26.06.2022

Ostatni moment na zgłoszenie źródła ciepła

Tylko do końca czerwca właściciele i zarządcy budynków mają czas na wywiązanie się z obowiązku zgłoszenia źródła ciepła uruchomionego przed 1 lipca 2021 r. do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB). Jeśli tego nie zrobią, narażają się na karę grzywny.

Jeśli mamy w domu źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane przed 1 lipca 2021 roku, na złożenie deklaracji mamy 12 miesięcy – najpóźniej musimy to zrobić do 30 czerwca 2022 roku.

Jeśli natomiast źródło ciepła ogrzewające nasz dom zostało zainstalowane po 1 lipca 2021 roku, deklarację musimy złożyć w ciągu 14 dni od jego uruchomienia.

Deklarację taką możemy złożyć na trzy sposoby. Jeśli dysponujemy profilem zaufanym bądź podpisem elektronicznym, możemy skorzystać ze strony www.zone.gunb.gov.pl  – wypełniamy i wysyłamy deklarację za jej pośrednictwem.

Możemy też wejść na stronę magistratu, pobrać z niej deklarację, wydrukować ją, wypełnić i złożyć osobiście w Urzędzie Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13, 42-217 Częstochowa – lub wysłać na ten adres. Można także po prostu przyjść do Urzędu Miasta, pobrać papierową deklarację, wypełnić ją i złożyć na miejscu.

Warto wspomnieć, że na parterze Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Śląskiej 11/13 zostało wydzielone stanowisko, gdzie można uzyskać pomoc przy wypełnianiu deklaracji w formie papierowej.

Więcej informacji można znaleźć także w Biuletynie Informacji Publicznej UM pod linkiem https://bip.czestochowa.pl/

Pamiętajmy, że złożenie deklaracji jest obowiązkowe! Tak zdecydował ustawodawca. Za niedopełnienie tego obowiązku właścicielom i zarządcom może grozić kara grzywny. Jeśli nie zgłosimy do ewidencji urządzenia, którym ogrzewamy dom, możemy otrzymać grzywnę w wysokości do 500 zł. Jeśli natomiast sprawa trafi do sądu, wielkość grzywny może wzrosnąć nawet do 5 tys. zł.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły