escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Ostatnia umowa podpisana

06.12.2019

Ostatnia umowa podpisana

Pracę przy budowie autostrady A1 idą pełną parą. Rozpoczął się już montaż ekranów akustycznych na odcinku od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. Trwają też odbiory kolejnych obiektów inżynierskich. Poza tym Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Transportu podpisała ostatnią niezbędną umowę przed dopuszczeniem tej trasy do ruchu. Dzięki temu jeszcze przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1.

Pięć umów przed dopuszczeniem do ruchu

Aby udostępnić prawie 20-kilometrowy odcinek autostrady A1 GDDKiA do tej pory zawarła pięć umów: w lipcu na kontynuację robót związanych z budową na odcinku węzeł Rząsawa – węzeł Blachownia w zakresie robót zabezpieczających, w październiku na wykonanie ogrodzenia, w listopadzie na wykonanie oznakowania poziomego i pionowego oraz na montaż barier ochronnych, a kilka dni temu na montaż ekranów akustycznych na obiektach mostowych. W przypadku tej ostatniej najkorzystniejszą ofertę złożyła firma Flora Bis z Krzepic, oferując wykonanie zadania za ponad 3 mln złotych, jednocześnie deklarując przedłużenie okresu gwarancji jakości o 5 lat. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia nieco ponad 5,5 mln zł. Po nowym roku wyłoniony zostanie wykonawca montażu ekranów akustycznych na odcinku od węzła Częstochowa Północ do węzła Częstochowa Blachownia. Mają się one pojawić w ciągu pięciu miesięcy od podpisania umowy. Prace będą prowadzone już po udostępnieniu obwodnicy Częstochowy kierowcom.

Kolejne przetargi

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. – Niezbędne będzie również dokończenie budowy obiektu WA-352 (jezdnia lewa) nad linią kolejową nr 146 relacji Częstochowa – Bydgoszcz oraz urządzeń ochrony środowiska. Budowa: dróg serwisowych i dróg technologicznych, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód wraz z układem drogowym, OUA Lgota wraz z układem drogowym. Oświetlenia: węzłów, MOP-ów i OUA, dokończenie przebudowy urządzeń obcych (kolizje). Wykonanie całego zakresu robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni – wylicza Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu.

Trwają odbiory kolejnych obiektów inżynierskich

W najbliższym czasie GDDKiA planuje wystąpić do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich robót przepustów drogowych. – W trzecim tygodniu grudnia wystąpimy do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego z wnioskiem o pozwolenie na użytkowanie przed zakończeniem wszystkich obiektów inżynierskich – podkreśla.

Podtrzymana deklaracja

Roboty zabezpieczające na trasie głównej na A1 pomiędzy węzłami Częstochowa Północ i Częstochowa Blachownia znajdują się już w końcowej fazie. GDDKiA podtrzymuje więc deklaracje mówiące o tym, że jeszcze przed końcem roku kierowcy ominą Częstochowę nowym odcinkiem A1. – Pomimo wystąpienia nieprzewidzianych poprawek po poprzednim wykonawcy skutkujących wydłużeniem czasu ukończenia robót zabezpieczających na kontrakcie o 38 dni, tj. z 15 listopada na 23 grudnia realne jest dotrzymanie wcześniej składanych deklaracji – podsumowuje.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły