escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Oświetlenie autostradowe w pobliżu Częstochowy

20.04.2020

Oświetlenie autostradowe w pobliżu Częstochowy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała umowę na realizację oświetlenia na węzłach: Częstochowa Północ, Częstochowa Jasna Góra, Częstochowa Blachownia oraz w rejonie Miejsc Obsługi Podróżnych Wierzchowisko oraz Gorzelanka. Prace, w pięć miesięcy, zrealizuje firma MR Instal Makowski z Łodzi za kwotę 4 486 370,95 zł.

Termin realizacji

GDDKiA wymaga, aby roboty zostały wykonane w terminie pięciu miesięcy licząc od daty zawarcia umowy, w tym:

  • dwa miesiące od daty podpisania umowy - w zakresie robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle  Częstochowa Północ wraz z drogą krajową DK1, bez montażu sterowników opraw;
  • trzy miesiące od daty podpisania umowy - w zakresie  robót związanych z wykonaniem oświetlenia drogowego na węźle Częstochowa Jasna Góra wraz z drogą krajową DK43, bez montażu sterowników opraw;
  • pięć miesięcy od daty podpisania umowy – w zakresie pozostałych robót objętych przedmiotem zamówienia wraz z montażem sterowników opraw na wszystkich trzech węzłach.

Węzeł Częstochowa Blachownia

Ostatnim węzłem, który zostanie otwarty dla ruchu na tym odcinku A1, jest węzeł Częstochowa Blachownia na skrzyżowaniu autostrady z DK46. – Planujemy, że przy sprzyjających warunkach pogodowych, możliwe to będzie w II kwartale br. – informuje GDDKiA.

Postęp prac

Przy tej okazji warto wspomnieć, że zakończono wykonywanie ogrodzenia autostrady. Trwa przegląd wykonanych robót celem dokonania ich odbioru. Poza tym drogowcy przygotowują się do wykonywania oznakowania grubowarstwowego. Te prace rozpoczną się z chwilą wystąpienia odpowiednich warunków pogodowych. Na węźle Częstochowa Blachownia kontynuowane jest humusowanie skarp i rowów. Wykonywane są również roboty brukarskie. Poza tym zakończono montaż słupów ekranów akustycznych.

Pozostałe prace

Do zrealizowania pozostaną prace wykończeniowe na węzłach Częstochowa Blachownia, Częstochowa Jasna Góra oraz Częstochowa Północ. Niezbędne będzie również dokończenie budowy wiaduktu nad linią kolejową nr 146 (WA-352, jezdnia lewa) oraz urządzeń ochrony środowiska. – Do realizacji są również drogi serwisowe i technologiczne, MOP I Gorzelanka Wschód i Zachód, MOP III Wierzchowisko Wschód i Zachód oraz Obwód Utrzymania Autostrady Lgota. Do wykonania pozostał również cały zakres robót melioracyjnych, prac wykończeniowych w asortymentach robót drogowych, mostowych, branżowych oraz zieleni. Ostatnim elementem będzie wykonanie i wprowadzenie docelowej organizacji ruchu – podsumowuje GDDKiA.

  • kg
Najnowsze artykuły