escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Pełnomocnictwo tylko do piątku

10.10.2018

Pełnomocnictwo tylko do piątku

Tylko do piątku 12 października osoby, które skończyły 75 lat mogą złożyć wniosek o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania w zbliżających się wyborach samorządowych.

Głosować przez pełnomocnika mogą osoby, które najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o:

1) całkowitej niezdolności do pracy;

2) niezdolności do samodzielnej egzystencji;

3) całkowitej niezdolności do pracy;

4) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów;

5) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; a także osoby о stałej

albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym

przysługuje zasiłek pielęgnacyjny.

Pełnomocnikiem może być tylko osoba wpisana do rejestru wyborców miasta Częstochowy. Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. Akt pełnomocnictwa do głosowania sporządza się na wniosek wyborcy, wniesiony do Prezydenta Miasta Częstochowy najpóźniej do piątku 12 października 2018 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę.

Wniosek musi być podpisany przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku.

Dokumenty niezbędne do sporządzenia aktu, tj. wniosek oraz zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa pobrać można w Urzędzie Miasta Częstochowy – Wydział Spraw Obywatelskich, ul. Waszyngtona 5, II piętro, pokój nr 200 w godzinach pracy urzędu lub ze strony internetowej www.czestochowa.pl – Wybory samorządowe 2018. Do wniosku należy dołączyć:

1) pisemną zgodę osoby, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa;

2) kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności wyborcy (nie dotyczy wyborców, który najpóźniej w dniu głosowania kończą 75 lat);

3) kopię dokumentu potwierdzającego pozostawanie wyborcy z osobą, która wyraziła zgodę na przyjęcie pełnomocnictwa, w stosunku przysposobienia/opieki/kurateli (załącza się wyłącznie w przypadku, gdy taki stosunek istnieje).

Pełnomocnictwa do głosowania udziela się przed pracownikiem Urzędu Miasta Częstochowy upoważnionym przez Prezydenta Miasta Częstochowy do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania. Akt pełnomocnictwa do głosowania jest sporządzany w miejscu zamieszkania osoby, która złożyła wniosek w tej sprawie lub w innym miejscu na obszarze Częstochowy, jeżeli osoba ta zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie. Wyborca ma prawo cofnięcia udzielonego pełnomocnictwa.

Cofnięcie pełnomocnictwa następuje przez złożenie najpóźniej w piątek 19 października 2018 r. stosownego oświadczenia Prezydentowi Miasta Częstochowy, lub doręczenie takiego oświadczenia właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania. Wyborca, który udzielił pełnomocnictwa może głosować osobiście w lokalu obwodowej komisji wyborczej, jeżeli wcześniej nie oddał głosu pełnomocnik. Głosowanie osobiste przez wyborcę powoduje wygaśnięcie pełnomocnictwa. Czynności związane ze sporządzeniem aktu pełnomocnictwa do głosowania są wolne od opłat.

  • oprac. Katarzyna Gwara
Firmy z gwarancją
Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły