escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Pielęgniarki i higienistki we wszystkich szkołach

31.03.2019

Pielęgniarki i higienistki we wszystkich szkołach

Rząd przyjął projekt ustawy o opiece zdrowotnej nad uczniami. Zakłada on między innymi powrót do szkół pielęgniarek i higienistek. Ponadto opieka zdrowotna ma być taka sama w każdej szkole bez względu na jej typ. Nowe przepisy określają też zasady opieki stomatologicznej oraz opieki w szkole nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi.

Ministerstwo zdrowia przygotowało projekt ustawy po alarmującym raporcie Najwyższej Izby Kontroli. – W ponad 50 proc. szkół podstawowych nie ma gabinetów pomocy przedlekarskiej. Szczególnie źle jest na wsiach — brakuje ich w blisko 70 proc. placówek. Dlatego pielęgniarki często udzielają świadczeń w nieodpowiednich warunkach np. w salach lekcyjnych, stołówkach, a nawet w piwnicach – czytamy w nim. Za sprawą nowego projektu sytuacja ta ma ulec poprawie. Zakłada on bowiem zapewnienie równego dostępu do opieki zdrowotnej w szkole bez względu na miejsce zamieszkania ucznia i typ placówki oraz zwiększenie efektywności świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W myśl nowych przepisów opiekę zdrowotną nad uczniami sprawować będą: lekarz dentysta, pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania lub higienistka szkolna. Świadczenia mają być realizowane w gabinetach profilaktyki zdrowotnej, zaś opieka stomatologiczna – w szkolnych gabinetach stomatologiczny, gabinetach współpracujących zlokalizowanych poza szkołą lub dentobusach. Rodzice będą też mogli wybrać inne miejsca udzielania świadczeń stomatologicznych przez lekarza dentystę.

– Po raz pierwszy określono też szeroki zakres współpracy między rodzicami, a pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, a także współpracy pomiędzy podmiotami sprawującymi opiekę zdrowotną nad uczniami (pielęgniarka lub higienistka szkolna, lekarz dentysta), podmiotami działającymi na rzecz zapewnienia warunków organizacyjnych tej opieki (dyrektor szkoły, organ prowadzący szkołę) oraz nauczycielami i innymi pracownikami szkoły (pedagog szkolny) – wyjaśnia ministerstwo.

Szkoła ma nieodpłatnie udostępniać pielęgniarce środowiska nauczania i wychowania albo higienistce szkolnej gabinet profilaktyki zdrowotnej. W przypadku braku szkolnego gabinetu dentystycznego, organ prowadzący będzie musiał podpisać umowę z dentobusem lub przychodnią wykonującą świadczenia stomatologicznych dla dzieci i młodzieży finansowane ze środków publicznych.

Monitorowanie opieki zdrowotnej nad uczniami będzie realizowane przez wojewodów oraz Instytut Matki i Dziecka. Nowe przepisy mają wejść w życie po 3 miesiącach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw, z wyjątkiem jednego przepisu, który zacznie obowiązywać 1 stycznia 2020 r.

  • Katarzyna Gwara
Firmy z gwarancją
Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły