Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę. “Finanse powinny być narzędziami służby ludziom”

15.05.2022

Pielgrzymka Bankowców na Jasną Górę. “Finanse powinny być narzędziami służby ludziom”

Z modlitwą o pokój na świecie i na Ukrainie i o pomyślność Ojczyzny modlili się na Jasnej Górze uczestnicy 37. Pielgrzymki Bankowców. Pielgrzymce towarzyszyło hasło: „Królowo Pokoju, módl się za nami!”.

Centralnym punktem pielgrzymki była msza święta odprawiona na jasnogórskim Szczycie. Eucharystii przewodniczył i homilię wygłosił ks. Janusz Sądel z duszpasterstwa „Mateusz” w Rzeszowie, które było organizatorem tegorocznego spotkania.

– Przynosimy ból narodu ukraińskiego dotkniętego skutkami straszliwej wojny. Przynosimy także zmartwienia wielu przedsiębiorców i pracowników, którzy pełni są obaw co do przyszłości ich biznesów, ale i utrzymania rodzin wobec różnych niepokojących zjawisk także w ekonomii, które są skutkiem toczącej się wojny – mówił kaznodzieja.

Ks. Sądel przypomniał nauczanie papieża Franciszka, który wzywa, by „finanse były narzędziami służby, narzędziami służenia ludziom i troski o wspólny dom, by obecny czas wykorzystać na uruchomienie globalnych procesów zmian służących praktykowaniu innej ekonomii, bardziej sprawiedliwej, włączającej, zrównoważonej, takiej, która nie pozostawia nikogo w tyle”. Zwrócił uwagę, że ten papieski apel to wielkie wyzwanie nie tylko dla rządów ale i instytucji finansowych i społeczeństw. To także zadanie dla wszystkich bankowców, od których tak wiele zależy w budowaniu ekonomii kraju, gdzie naczelną zasadą winno być dobro wspólne ponad interesami indywidualnymi czy grupowymi.

Zachęcał bankowców, by byli ludźmi, którzy umieją przedkładać dobro wspólne nad dobro wąskich grup interesów, aby nasza Ojczyzna rozwijała się pomyślnie, zwłaszcza wobec ogromnych wyzwań jakie przed nami stają. – Bądźmy wrażliwi na krzywdę ludzką – apelował ks. Sądel.

Alicja Paszewska z częstochowskiego oddziału mBanku zwróciła uwagę, że praca bankowców jest bardzo wymagająca, ma wymiar służby drugiemu człowiekowi, stąd potrzebna jest formacja sumienia i modlitwa.

Pielgrzymka rozpoczęła się wczoraj Apelem Jasnogórskim. Dziś bankowcy wzięli także udział w Drodze Krzyżowej na Wałach jasnogórskich.

W pielgrzymce uczestniczyli bankowcy i ich rodziny, dyrektorzy banków, na czele z Krzysztofem Pietraszkiewiczem, prezesem Związku Banków Polskich.

Po raz pierwszy pracownicy sektora bankowego zgromadzili się na Jasnej Górze w 1985 r. po zdelegalizowaniu “Solidarności”. Pielgrzymki były i pozostały ważnym elementem jednoczącym środowiska bankowców. Pielgrzymka zgromadziła ponad 2 tys. bankowców z całej Polski.

  • TS/BPJG
  • fot. Krzysztof Świertok/BPJG
Najnowsze artykuły