Pieniądze na kulturę

04.03.2022

Pieniądze na kulturę

Ponad 136 tysięcy złotych miasto przekaże organizacjom, stowarzyszeniom i fundacjom na realizację zadań z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Właśnie został rozstrzygnięty konkurs ofert.

Na konkurs złożono 32 oferty. Dotację przyznano na realizację 26 projektów kulturalnych. Będą to m.in. koncerty, festiwale, wydawnictwa, wystawy i warsztaty.

Najwyższą dotację – 26 tys. zł otrzyma Stowarzyszenie Komunikat na organizację Festiwalu Dekonstrukcji Słowa “Czytaj”. 25 tys. zł miasto przeznaczyło na zadanie pod nazwą “Z kulturą na Stary Rynek”, czyli cykl imprez organizowanych przez Stowarzyszenie Aktywności Studentów “SAS”.

Dotację otrzymają też m.in. Towarzystwo Galeria Literacka (11 tys. zł), Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Sztuki (10 tys. zł), Stowarzyszenie Częstochowskie Amazonki (9,9 tys. zł), Towarzystwo Muzyczne (9 tys. zł), Stowarzyszenie Wspierania Edukacji Artystycznej “Akord” (8 tys. zł).

Wykaz wszystkich podmiotów, które otrzymały pieniądze na realizację zadań kulturalnych można znaleźć na stronie magistratu.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły