escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Pieniądze z województwa dla szpitali

04.07.2020

Pieniądze z województwa dla szpitali

Marszałek Jakub Chełstowski wręczył pierwsze czeki w ramach solidarnościowego programu wsparcia powiatów i miast na prawach powiatu województwa śląskiego w zakresie zdrowia. Finansowe wsparcie otrzyma między innymi placówka medyczna w Kłobucku.

Wsparcie odebrali przedstawiciele siedmiu szpitali: Szpital nr 2 w Mysłowicach (602 tys. zł), Zespół Szpitali Miejskich w Chorzowie (160 tys. zł), ZOZ w Świętochłowicach (800 tys. zł), Szpital Murcki (674 tys. zł), Szpital Powiatowy w Pszczynie (608 tys. zł), Piekarskie Centrum Medyczne (672 tys. zł) i Szpital Miejski w Siemianowicach Śląskich (800 tys. zł). – Szpitale powiatowe pełnią ważną rolę w systemie ochrony zdrowia i niejednokrotnie stanowią pierwszą linię zabezpieczenia pacjentów wymagających hospitalizacji, szczególnie w okresie walki z koronawirusem. Utworzony fundusz jest również wsparciem dla lokalnych samorządów – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Środki zostały zabezpieczone w budżecie Województwa Śląskiego w ramach dotacji celowych na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie zadań własnych i zakupów inwestycyjnych. Zostaną rozdysponowane wśród szpitali z kilkunastu miast i powiatów województwa śląskiego. Trafią między innymi do: Mysłowic, Rudy Śląskiej, Kłobucka, Bielska-Białej, powiatu gliwickiego (szpitale w Pyskowicach i Knurowie), Katowic, Świętochłowic, Pszczyny, Lublińca, Będzina, Piekar Śląskich, Chorzowa, Dąbrowy Górniczej, Wodzisławia i Zabrza.

Miasta i powiaty, które są wnioskodawcami, argumentowały swoje prośby koniecznością zakupu dodatkowego sprzętu: aparatów USG i RTG, respiratorów, defibrylatorów, kolumn endoskopowych.

Do Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kłobucku trafi również ambulans sanitarny typu C wraz z kompletną zabudową medyczną oraz noszami. Wniosek na kwotę 795 500,00 zł w imieniu ZOZ składał Powiat Kłobucki, który ma partycypować w kosztach.

  • kg
Najnowsze artykuły