escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Poczesna ma stabilną sytuację finansową

06.11.2018

Poczesna ma stabilną sytuację finansową

Gmina Poczesna kolejny raz ma ogromne powody do zadowolenia. Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach wydała pozytywną opinię na temat przedłożonej przez wójta informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Budżet jest bardzo stabilny i realizowany zgodnie z planem.

Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach podkreśla, że za I półroczne 2018 roku plan po stronie dochodów gmina wykonała w 49,70 proc., tj. 27 344 495,10 zł, a po stronie wydatków w 39,70 proc., tj. 21 873 533,88 zł.
– Cieszy mnie stabilna sytuacja gminy. Zgodnie z planem realizujemy nasze założenia, przez co dług gminy systematycznie spada. Obecna sytuacja finansowa gminy pozwala nam na kolejne inwestycje – powiedział Krzysztof Ujma, wójt gminy Poczesna.

Na koniec czerwca lokalne zobowiązania wynosiły 21 660 378,58 zł, tj. 39,30 proc. planowanych dochodów. Według stanu na 30 września 2018 roku, zadłużenie Gminy Poczesna spadło do 21 031 628,58 zł,co stanowi 37,80 proc. planu, a na koniec roku, zgodnie z założeniami Wieloletniej Prognozy Finansowej, zadłużenie gminy spadnie do 20 402 878,58 zł, tj. 36,60 proc. planowanych dochodów.

  • Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Poczesna
Najnowsze artykuły