escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Podatek od nieruchomości w górę

26.08.2018

Podatek od nieruchomości w górę

W przyszłym roku możemy spodziewać się, że wzrośnie podatek od nieruchomości oraz od gruntów. Stawki maksymalne będą wyższe o około 1,6% w porównaniu do obowiązujących w 2018 roku – tak wynika z obwieszczenia przedstawionego przez Ministerstwo Finansów.

Przypomnijmy, stawki podatku od nieruchomości na dany rok ustalają rady gmin w formie uchwały. Nie mogą być one jednak wyższe od maksymalnych stawek określonych przez Ministra Finansów. W myśl resortowego obwieszczenia w przyszłym roku wzrosnąć mogą nie tylko podatki od nieruchomości i gruntów, lecz także od środków transportowych, czy same opłaty lokalne. Nowe stawki zostały obliczone na podstawie poziomu inflacji w pierwszym półroczu 2018 roku, która zgodnie z komunikatem GUS wyniosła 1,6 proc. Oczywiście nie oznacza to, że stawki automatycznie powędrują w górę. Decyzja będzie leżeć w rękach gminy. Obwieszczenie resortu finansów daje im jedynie taką możliwość, podnosząc górne granice podatków i opłat lokalnych.

Jakie stawki

Zgodnie z nowym obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2019 (MP 2018 poz. 745) od stycznia 2019 roku zmianie może ulec:

1. Podatek od gruntów:

  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – stawka wzrośnie z 0,91 zł w 2018 roku do 0,93 zł  w 2019 roku,
  • pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych – stawka wzrośnie z 4,63 zł w 2018 roku do 4,71 zł w 2019 roku,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka wzrośnie z 0,48 zł w 2018 roku do 0,49 zł w 2019 roku,
  • niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji – stawka wzrośnie z 3,04 zł w 2018 roku do 3,09 zł w 2019 roku.

2. Podatek od budynków:

  • mieszkalnych – stawka wzrośnie z 0,77 zł w 2018 roku do 0,79 zł w 2019 roku,
  • związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – stawka wzrośnie z 23,10 zł w 2018 roku do 23,47 zł w 2019 roku,
  • zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – stawka wzrośnie z 10,80 zł w 2018 roku do 10,98 zł w 2019 roku,
  • związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – stawka wzrośnie z 4,70 zł w 2018 roku do 4,78 zł w 2019 roku,
  • pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – stawka wzrośnie z 7,77 zł w 2018 roku do 7,90 zł w 2019 roku.
  • kg
Najnowsze artykuły