escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Podstawówka skończyła 50 lat

19.11.2018

Podstawówka skończyła 50 lat

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 skończyła 50 lat. Przy okazji świętowania odbyło się otwarcie placu rekreacji dla osób z niepełnosprawnością ruchową.

W części artystycznej wystąpili uczniowie z przedstawieniem “Mały Książe” oraz piosenką “Lubię mówić z tobą”. Można też było obejrzeć specjalnie przygotowany film o dniu dzisiejszym szkoły.

W uroczystości uczestniczyli m.in. przedstawiciele władz miasta, Kuratorium Oświaty, byli dyrektorzy placówki, emerytowani nauczyciele, przyjaciele szkoły i darczyńcy.

Jubileusz 50-lecia świętowali uczniowie szkoły i ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy szkoły.

Później nastąpiło oficjalne otwarcie placu zabaw dla dzieci z niepełnosprawnościami. Zamontowano na nim cztery urządzenia zabawowe – karuzelę i huśtawkę dostosowane do osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich w pozycji siedzącej i półleżącej, huśtawkę wahadłową typu bocianie gniazdo i tablicę edukacyjną. Zainstalowano także elementy małej architektury – 3 ławki z oparciem, 2 kosze na śmieci oraz tablicę informacyjną.

Rozpoczętą w lipcu inwestycję zrealizowała firma Klon s.c. z Częstochowy. Koszt całości wyniósł prawie 242 tys. zł.

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 rozpoczęła swoją działalność 1 stycznia 1968 roku w budynku Zgromadzenia Braci Szkolnych przy ul. Pułaskiego 71/77. Ale jej historia rozpoczęła się dwa lata wcześniej, kiedy – jako filię Szkoły Podstawowej nr 23 – otwarto pierwszą w ówczesnym województwie katowickim i jedną z pierwszych w Polsce eksperymentalną “Szkołę Życia”.

Pierwszym dyrektorem SPS nr 45 była Anna Płaza. W kolejnych latach uczniów przybywało. Dzięki staraniom rodziców zrzeszonych w Kole Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski, działającym wówczas przy Zarządzie Miejskim Towarzystwa Przyjaciół Dzieci (obecnie Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną – Koło w Częstochowie), w 1981 roku szkoła zmieniła siedzibę i przeniosła się do willi przy ul Pułaskiego 42, należącej wcześniej do Urzędu Wojewódzkiego.

Było więcej miejsca na zajęcia, kuchnię oraz świetlicę. Placówka stała jedną z pierwszych szkół ćwiczeń dla studentów pedagogiki specjalnej.

Od lat 80–tych uczniami szkoły byli również wychowankowie Specjalnego Ośrodka Wychowawczego im św. Jana de la Salle przy ul. Wyszyńskiego. Zajęcia odbywały się również na terenie Ośrodka.

W 1996 roku zmieniono organizację pracy dydaktycznej, tworząc bloki edukacyjno – terapeutyczne, których główną ideą było nauczanie całościowe uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.

Od 1997 roku SPS nr 45, jako pierwsza w Częstochowie, objęła obowiązkiem szkolnym uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim od 3 do 25 roku życia, którzy wcześniej nie mieli zagwarantowanego prawa do nauki. Od tej pory szkoła organizuje indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze w domu ucznia oraz na terenie szkoły.

W wyniku reformy oświaty, 1 września 1999 roku szkoła otrzymała status Zespołu Szkół Specjalnych nr 45, w skład którego weszły: Szkoła Podstawowa Specjalna nr 45 i Gimnazjum Specjalne nr 27.

Rozszerzano ofertę zajęć, m.in. o hipoterapię, dogoterapię, powstała Pracownia Komputerowa, Sala Doświadczania Świata.

Powstał uczniowski klub sportowy AWANS, jego członkowie  uczestniczą m.in. w Olimpiadzie Specjalnej „Razem”, Olimpiadzie Integracyjnej „Sprawni Inaczej”, „Przełam Bariery”, lokalnym turnieju tenisa stołowego czy turnieju gry w kręgle.

W ZSS nr 45 działa szkolny zespół teatralny PIGMALION, który uświetnia uroczystości szkolne, przygotowuje Jasełka, a także 16 Częstochowska Drużyna Harcerska Nieprzetartego Szlaku „Promienie”, szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody, Szkolne Koło Turystyczno – Krajoznawcze PTTK oraz muzyczny zespół GUIRO i taneczny zespół BIS, reprezentujący szkołę na różnych imprezach kulturalnych.

Społeczność szkolna aktywnie uczestniczy m.in. w Muzycznej Scenie Integracji, Dniu Godności Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną.

Dzięki staraniom dyrektor Ludmiły Wojtasik i rodziców w 2006 roku szkoła zmieniła siedzibę i przeniosła się do specjalnie zaadaptowanego budynku po przychodni rehabilitacyjnej przy ul. Czecha 15. Cały budynek został dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a winda umożliwia sprawne przemieszczanie się uczniów na wózkach.

W 2006 roku Rada Miasta zdecydowała o utworzeniu Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy nr 2 w Zespole Szkół Specjalnych nr 45, której zadaniem jest jak najpełniejsze przygotowanie ucznia do aktywności w życiu społecznym poprzez pracę.

W 2011 roku dyrektorem została Anna Kajda. W 2015 roku szkoła otrzymała certyfikat „Miejsce przyjazne osobom z niepełnosprawnością” przyznawany przez Prezydenta Miasta Częstochowy, a w 2018 roku certyfikat Śląskiego Kuratora Oświaty „Przyjazna Szkoła”.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły