Pół miliona dla przedszkola

23.01.2019

Pół miliona dla przedszkola

Gmina Konopiska otrzyma blisko pół miliona złotych na realizację projektu związanego z lokalnym przedszkolem. Wsparcie finansowe pochodzić będzie z Unii Europejskiej.

Przedmiotem projektu realizowanego przez Publiczne Przedszkole w Konopiskach jest zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego. Dzięki dofinansowaniu zwiększona zostanie liczba miejsc w placówce oraz zostaną wydłużone godziny pracy. Poprawi się też jakość wychowania przedszkolnego dzięki zajęciom dodatkowym wyrównującym szanse edukacyjne dzieci w zakresie stwierdzonych deficytów. Zaplanowano między innymi zajęcia: specjalistyczne, stymulujące rozwój psychoruchowy, korekcyjno-kompensacyjne, rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne. Zakupione zostaną również pomoce dydaktyczne. Projekt realizowany będzie w okresie od 1.03.2019 r. do 31.08.2020 r. Jego wartość to 562 732,50 zł. 478 322,62 zł da Unia Europejska.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły