escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Policja na każdym rogu?

09.11.2019

Policja na każdym rogu?

Uwaga kierowcy! W życie weszły nowe zasady dotyczące kontroli ruchu drogowego. Zgodnie z nimi policjanci z drogówki mogą postawić swój radiowóz w miejscu objętym zakazem zatrzymywania się i postoju. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że kontrole drogowe mogą być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy. Dotyczy to zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. Poza tym w czasie szybkiej kontroli trzeźwości nie będą musieli się legitymować kierowcom. Na tym jednak nie koniec zmian.

Policyjna kontrola w dowolnym miejscu

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie kontroli ruchu drogowego weszło w życie 7 listopada. Zmiany mają na celu doprecyzowanie dotychczasowych procedur działania np. policji. Dotyczy to między innymi kwestii miejsc postoju pojazdów w czasie kontroli. W myśl nowych zasad radiowóz będzie mógł stanąć w miejscach, gdzie jest to zabronione. Oczywiście nie może zagrażać bezpieczeństwu ruchu drogowego. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że kontrole drogowe mogą być przeprowadzane niemalże w dowolnym miejscu, nawet jeśli funkcjonariusze złamią w ten sposób obowiązujące przepisy. Nie powinno nas zdziwić, jeśli zobaczymy policjantów z fotoradarami na przykład na zatoczkach autobusowych, chodnikach, trawnikach czy innych tego typu miejscach. Nowe zasady dotyczą zarówno oznakowanych, jak i nieoznakowanych radiowozów. – Policjant nie może być traktowany jako typowy uczestnik ruchu drogowego, ponieważ wykonuje zadania w zakresie dbania o bezpieczeństwo na drogach. Modyfikacja tych przepisów przyda się osobom, którym przeszkadza widok radiowozu stojącego w miejscu zabronionym, a większa przejrzystość intencji twórcy rozporządzenia utwierdzi ich w przekonaniu, że przepisy te mają za zadanie organizację kontroli i nadzoru nad ruchem drogowym – wyjaśniają policjanci.

Warto wspomnieć, że kontrola drogowa może zakończyć się mandatem, jeśli zachowanie kierowcy zostanie przez funkcjonariusza odebrane jako niestosowanie się do poleceń. W przypadku, kiedy stróż prawa poleci trzymanie rąk na kierownicy lub nieopuszczanie pojazdu, a kierowca zlekceważy jego słowa, zostanie ukarany mandatem w wysokości do 500 złotych. Ten przepis obowiązuje już od wielu lat, nie jest to nowość.

Nie tylko policjanci

Warto zaznaczyć, że do kontroli mogą, tak jak dotychczas, zatrzymać kierowców: policjanci, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, funkcjonariusze Straży Granicznej, Żandarmerii Wojskowej, Służby Celno-Skarbowej, straży gminnych, straży leśnych oraz straży parku, jak również osoby działające w imieniu zarządcy drogi w obecności policjanta lub inspektora. Nowym uprawnionym do kontroli w zakresie transportu odpadów (w obecności wybranych uprawnionych, np. policjanta) są inspektorzy Inspekcji Ochrony Środowiska.

Sprawdzaniu podlegają nie tylko zatrzymane pojazdy, ale i te przewożone na przykład na lawecie. – W przypadku zastrzeżeń po wstępnej kontroli technicznej pojazdu użytkowego np. ciężarowego lub autobusu, będzie możliwość skierowania go na bardziej szczegółowe badania. Pomoże to wyeliminować z dróg niesprawne samochody – podkreśla Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji

Rozporządzenie rozszerza również katalog możliwości wpuszczenia kierowcy kontrolowanego pojazdu do radiowozu. – Policjant będzie mógł to zrobić, jeśli np. kierowca zadeklaruje chęć zapłaty mandatu za pomocą karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego. Dzięki zmianom łatwiej będzie kontrolującemu wnioskować do starosty o ocenę stanu zdrowia kierującego pojazdem, jak również skierowanie kierowcy lub motorniczego na egzamin sprawdzający jego kwalifikacje – czytamy w rozporządzeniu.

Co się jeszcze zmieniło? Przede wszystkim to, że podczas tak zwanych szybkich testów trzeźwości, policjant w mundurze nie będzie musiał  legitymować się każdemu kierowcy. Zawarte w nim nowe regulacje dotyczą ponadto zrywania plomb w celu kontroli przewożonych odpadów. W razie wątpliwości co do przewożonego ładunku wolno będzie kontrolującemu zerwać plombę zabezpieczającą.

Kolejne zmiany od 1 stycznia

Zgodnie ze znowelizowanym Prawem o ruchu drogowym od 1 stycznia 2020 roku kierowca będzie miał obowiązek umożliwić funkcjonariuszowi sprawdzenie stanu licznika. W praktyce oznacza to konieczność umożliwienia zajrzenia do wnętrza samochodu. Co więcej, będzie to obligatoryjny element towarzyszący każdej interwencji. Wyjątek będą stanowiły akcje typu trzeźwy poranek. W przypadku pojazdów holowanych lub przewożonych na lawetach ministerstwo daje funkcjonariuszowi dowolność. To mundurowy zdecyduje, czy kontrolować stan licznika.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły