Politechnika Częstochowska zaprasza na studia

11.03.2022

Politechnika Częstochowska zaprasza na studia

W czerwcu Politechnika Częstochowska rozpocznie rekrutację na studia. Uczelnia oferuje naukę na 6 wydziałach i ponad 30 kierunkach studiów w zakresie nauk technicznych i ekonomicznych, w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym, w języku polskim i angielskim.

Od października planujemy uruchomić trzy nowe kierunki studiów: architekturę krajobrazu, odnawialne źródła energii i inżynierię gospodarki obiegu zamkniętego.

Z roku na rok wzrasta poziom umiędzynarodowienia Uczelni i liczby studentów zagranicznych – obecnie kształcimy prawie 600 obcokrajowców z 24 krajów, m.in. z Ukrainy, Białorusi, Kazachstanu, Turcji, Nigerii.

Kierunki kształcenia:

https://pcz.pl/kandydat/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/kierunki-studiow-2022-2023

Strona PCz ► https://www.pcz.pl/

Informacje dla kandydatów ► https://pcz.pl/kandydat/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/kierunki-studiow-2022-2023
Instagram ► https://www.instagram.com/politechnikaczestochowska/

Facebook ► https://www.facebook.com/politechnikaczestochowskaPCz

YouTube ► https://www.youtube.com/politechnikaczestochowska

Informator o studiach►https://pcz.pl/kandydat/studia-pierwszego-i-drugiego-stopnia/informator-dla-kandydatow-na-studia

Wirtualny spacer po Uczelni ►https://archiwum.pcz.pl/sites/default/files/spacer/

Studia w języku angielskim kontakt ►https://pcz.pl/en/admission/contact-us

Spot Politechniki Częstochowskiej►https://www.youtube.com/watch?v=OaZPEyKhCTw&t=20s 

  • Mat. pras.
Najnowsze artykuły