escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Pomimo zakazu weszli do jaskini

14.05.2021

Pomimo zakazu weszli do jaskini

Ponad 100 osób, w tym około 20 dzieci, weszło, mimo ustawionych znaków zakazu do jaskini w rezerwacie Szachownica (gm. Lipie, pow. Kłobucki). Wejścia skrajnie nieodpowiedzialnych turystów zarejestrowała kamera umieszczona wewnątrz przez pracowników RDOŚ w Katowicach. – Akcja będzie powtarzana – zapowiadają.

Wejście do jaskini zawsze było i jest zakazane – także w przyszłości nie przewiduje się udostępnienia tego obiektu do zwiedzania. Dlaczego? Po pierwsze ze względu na bezpieczeństwo. – Jaskinia, choć w ostatnich latach zabezpieczona przed całkowitym zawaleniem w ramach projektu „LIFE Szachownica”, nadal nie jest w pełni bezpieczna – mówi Łukasz Zych, rzecznik prasowy Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. – W jaskiniach położonych na terenie rezerwatu wciąż obserwuje się m. in. osypywanie odłamków skalnych. Budowa geologiczna powoduje, że teren ten jest narażony na ciągłe ruchy i deformacje. Każdego roku w jaskini dochodzi również do odspajania się odłamków skalnych od stropu jaskini, których masa może zabić dorosłego człowieka, nawet zabezpieczonego kaskiem – wyjaśnia.

Drugim powodem braku udostępnienia jaskini jest fakt, że jest ona siedliskiem nietoperzy. Niepokojenie nietoperzy, nie tylko w okresie zimowym, jest dla nich poważnym zagrożeniem. – Zimą przypadkowe wybudzenie odbywa się kosztem utraty tłuszczu, który podczas snu wystarczyłby na wiele dni. Częste budzenie oznacza najczęściej śmierć zwierzęcia. Latem i jesienią jaskinie są nie tylko miejscem kryjówki nietoperzy w ciągu dnia, ale stają się również ich miejscem rozrodu. Nieuzasadnione wejście do jaskini zawsze powoduje ich niepotrzebne niepokojenie lub płoszenie – tłumaczy Łukasz Zych.

Aby zaspokoić ciekawość osób odwiedzających rezerwat, wyznaczona została ścieżka edukacyjna, która przebiega poza obiektami jaskiniowymi. Znajduje się na niej szereg tablic z informacjami o obiekcie i o zwierzętach go zamieszkujących. Odwołują się one do wrażliwości przyrodniczej oraz rozsądku i bezpieczeństwa osób odwiedzających to miejsce. Mają powstrzymać od łamania prawa i narażania swojego życia na niebezpieczeństwo.

Na terenie rezerwatu można poruszać się wyłącznie pieszo po wyznaczonej ścieżce, obowiązuje zakaz wstępu do jaskini oraz zbaczania z wyznaczonej ścieżki. Kto umyślnie narusza zakazy obowiązujące w rezerwatach przyrody, podlega karze aresztu lub grzywny. – Kamera została zamontowana w jaskini tymczasowo, w okresie od 30 kwietnia do 3 maja. W związku ze znaczną liczbą złamań obowiązujących w rezerwacie zakazów akcja będzie sukcesywnie powtarzana. Na miejscu w rezerwacie można spodziewać się również zwiększonej liczby kontroli, a co za tym idzie wniosków o ukaranie turystów niestosujących się do zasad ochrony rezerwatu oraz zasad bezpieczeństwa – zapowiada Łukasz Zych.

Szachownica to jeden z najdłuższych systemów jaskiniowych na Wyżynie Krakowsko-Wieluńskiej. Wzniesienie ze względu na swoje walory zostało objęte ochroną prawną w postaci rezerwatu przyrody i specjalnego obszaru ochrony siedlisk Natura 2000. Ostoja jest drugim pod względem liczebności zimowiskiem nietoperzy w Polsce, a w Polsce południowej największym.

  • kg
Najnowsze artykuły