escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Potrzebne dodatkowe miejsca izolacji

17.10.2020

Potrzebne dodatkowe miejsca izolacji

Władze Częstochowy domagają się utworzenia dodatkowych miejsc izolacji w szpitalach w mieście lub najbliższej okolicy. Ma to zapewnić właściwą opiekę pacjentom z Covid-19, a także tym z objawami zakażenia koronawirusem, a jeszcze niezdiagnozowanym na jego obecność. Nowe miejsca dla osób chorych na Covid-19 są tworzone obecnie m.in. w placówce Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. PCK w Częstochowie.

Karetki krążą między szpitalami

Władze miasta skierowały w ostatnich dniach pisma do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego oraz wojewody śląskiego Jarosława Wieczorka. Zwracają w nich uwagę na duże trudności w dostępie do miejsc izolacyjnych w szpitalach w Częstochowie i sąsiednich gminach. Są one spowodowane dynamicznym postępem epidemii koronawirusa i trwającym równolegle jesiennym sezonem infekcji.

Jak tłumaczą przedstawiciele biura prasowego magistratu, władze Częstochowy informują ministerstwo i wojewodę o poważnych utrudnieniach w przyjmowaniu pacjentów w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych oraz izb przyjęć – chodzi przede wszystkim o pacjentów jeszcze niezdiagnozowanych w kierunku koronawirusa, a mających objawy sugerujące zakażenie (duszność, gorączka, utrata węchu i smaku). – Wielokrotnie w ciągu doby częstochowska Stacja Pogotowia Ratunkowego dostaje informacje o braku miejsc izolacyjnych w mieście i okolicy. Zmuszone do krążenia między szpitalami zespoły ratownictwa medycznego potrzebują nieraz kilku godzin, aby przekazać pacjenta na SOR czy izbę przyjęć. Lekarz koordynator, do którego zgłaszane są te trudności, nie jest w stanie im zaradzić w ramach swoich kompetencji oraz aktualnej organizacji systemu ochrony zdrowia – tłumaczą.

Konieczne izolatoria

Prezydent Częstochowy podkreśla, że w mieście lub gminach ościennych powinny zostać utworzone dodatkowe miejsca szpitalne, umożliwiające przyjmowanie pacjentów z podejrzeniem zachorowania na koronawirusa. Chodzi o to, aby trafiały do nich osoby jeszcze niezdiagnozowane w kierunku Covid-19, ale wymagające bezwzględnej i natychmiastowej hospitalizacji. Liczba miejsc izolowanych przy oddziałach szpitalnych jest już teraz zbyt niska. A problem narasta niemal z dnia na dzień. – W istniejących warunkach nie sposób zapewnić wszystkim mieszkankom i mieszkańcom właściwej opieki zdrowotnej – alarmuje prezydent miasta.

Do apelu prezydenta przyłączył się również dyrektor Miejskiego Szpitala Zespolonego (MSZ) w Częstochowie Wojciech Konieczny. MSZ jest szpitalem tzw. pierwszego poziomu zabezpieczenia – przyjmuje pacjentów z podejrzeniem koronawirusa do czasu otrzymania wyniku testu i – w razie konieczności – wdraża zabiegi ratujące życie. Jeśli liczba pacjentów z Covid-19 będzie rosnąć, istnieje obawa o możliwy paraliż szpitalnego SOR-u, a przez to także innych oddziałów MSZ. Taki scenariusz nastąpi w wyniku trudności z przekazywaniem pacjentów do szpitali II poziomu zabezpieczenia – stąd konieczność zwiększenia liczby dostępnych łóżek w placówkach tej kategorii.

Z konsultacji z władzami wojewódzkimi wynika, że administracja rządowa szczebla regionalnego pracuje obecnie nad rozwiązaniem problemu. Problem ten – przynajmniej na chwilę – być może uda się zmniejszyć dzięki dodatkowym miejscom tworzonym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym przy ul. PCK. Poza tym koordynacja przepływu pacjentów wymagających hospitalizacji z zakażeniem lub podejrzeniem zakażenia ma odbywać się na poziomie województwa.

Przy tej okazji warto wspomnieć, że zgodnie z rządowymi informacjami, we wszystkich województwach mają powstać szpitale koordynacyjne ukierunkowane na opiekę nad pacjentem z Covid-19. W naszym województwie ma on funkcjonować w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MSWiA w Katowicach.

  • kg
Najnowsze artykuły