Powołają służbę kontrterrorystyczną

08.09.2018

Powołają służbę kontrterrorystyczną

W policji zostanie wydzielona służba odpowiadająca za prowadzenie działań kontrterrorystycznych – takie rozwiązanie zakłada projekt nowelizacji ustawy o policji, który został przyjęty przez rząd.

– Nowe przepisy ujednolicą system funkcjonowania jednostek kontrterrorystycznych oraz uregulują zasady bezpieczeństwa podczas wykonywania zadań służbowych przez policjantów oraz w trakcie doskonalenia zawodowego w związku z prowadzeniem działań kontrterrorystycznych – tłumaczy rząd.

W policji wydzielona zostanie służba odpowiadająca za prowadzenie działań  kontrterrorystycznych, czyli działań wobec sprawców, osób przygotowujących lub pomagających w dokonaniu przestępstwa o charakterze terrorystycznym. Nowo powołana służba składać się będzie z Centralnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji „BOA” oraz samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych Policji. „BOA” będzie podlegać bezpośrednio komendantowi głównemu policji.

– Aby ujednolicić działanie systemu samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji, zdecydowano, że dowódca „BOA” będzie koordynował przygotowanie sił i środków do realizacji działań kontrterrorystycznych. Obecnie działania takie realizowane są przez niezależne względem siebie pododdziały antyterrorystyczne policji – Biuro Operacji Antyterrorystycznych Komendy Głównej Policji oraz samodzielne pododdziały antyterrorystyczne policji (jest ich 17) – czytamy w wyjaśnieniu.

„BOA” będzie sprawować nadzór merytoryczny nad realizacją działań bojowych i szkoleniowych oraz wykorzystaniem sił i środków samodzielnych pododdziałów kontrterrorystycznych policji. Zdecydowano też, że działania kontrterrorystyczne realizowane przez BOA i samodzielne pododdziały kontrterrorystyczne będą miały pierwszeństwo przed innymi czynnościami realizowanymi przez te jednostki. Rozwiązanie takie ma zwiększyć skuteczność reagowania na zdarzenia o charakterze terrorystycznym.

Dodatkowo, aby zapewnić odpowiedni dobór kadry kierowniczej do służby kontrterrorystycznej wskazano, że dowódca „BOA” i jego zastępcy będą powoływani przez komendanta głównego policji spośród oficerów służby kontrterrorystycznej.

Przewidziano także możliwość odstąpienia od przestrzegania zasad bezpieczeństwa i higieny służby (z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń), jeżeli w czasie wykonywania zadań służbowych  policjant służby kontrterrorystycznej stwierdzi, że istnieje prawdopodobieństwo uratowania  życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa. Przepis ten pozwoli na wykorzystanie wszelkich środków do ratowania życia przez policjantów służby kontrterrorystycznej. Podobne rozwiązanie zastosowano w ustawach regulujących funkcjonowanie Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego oraz Służby Wywiadu Wojskowego.

Nowe przepisy mają obowiązywać po 3 miesiącach od daty ich ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły