escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Powstanie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

21.07.2019

Powstanie Centrum Integracji i Aktywności Społecznej

Trwają prace budowlane przy ul. Harcerskiej 4a w Kłobucku. W ramach inwestycji ma powstać siedziba Centrum Integracji i Aktywności Społecznej.

W wyniku realizacji powstanie budynek o powierzchni zabudowy wynoszącej 174 m2, a powierzchni użytkowej wynoszącej 267 m2 oraz kubaturze wynoszącej 1359 m3. Prace obejmują między innymi rozbiórkę ścian, rozbiórkę stropu żelbetowego, roboty konstrukcyjne, wykonanie ścian, wykonanie systemowej ściany osłonowej, montaż stolarki okiennej i drzwiowej, wykonanie instalacji w budynku, montaż prefabrykowanego wiązara dachowego wraz z warstwami przekrycia i orynnowaniem, roboty wykończeniowe i montażowe wewnątrz i na zewnątrz obiektu, uporządkowanie terenu zewnętrznego, wyposażenie obiektu.

Zadaniem Centrum będzie szeroko rozumiana integracja zawodowa i społeczna. Ma ona umożliwić zdobycie lub podwyższenie kwalifikacji zawodowych oraz organizowanie praktyk i staży. Będzie ono miał również na celu dopasowanie indywidualnych programów zatrudnienia socjalnego zgodnie z możliwościami i umiejętnościami uczestnika oraz udział w grupach wsparcia, grupach samopomocowych, zajęciach terapeutycznych, umożliwiających zdobywanie praktycznych, „życiowych” umiejętności, ułatwiających rozwiązywanie problemów osobistych i rodzinnych, wzmacniających motywację do zmiany własnego losu i umożliwiających codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie.

Prace przy ulicy Harcerskiej mają zostać zrealizowane do koło września. Wartość robót objętych umową wynosi 1.721.107,33 zł. Zadanie inwestycyjne jest dofinansowane w ramach środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UM Kłobuck
Najnowsze artykuły