escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Pracownicy ZGM z dyplomami

10.07.2019

Pracownicy ZGM z dyplomami

26 osób zatrudnionych w miejskiej spółce mieszkaniowej ukończyło specjalistyczne studia podyplomowe, które pomogą nowocześniej administrować zasobem komunalnym. Studia odbywały się na Wydziale Budownictwa Politechniki Częstochowskiej.

Dzięki specjalnie zamówionym przez spółkę studiom podyplomowym „Eksploatacja i modernizacja budynków mieszkalnych z elementami BIM” 26 pracownic i pracowników ZGM z wyższym wykształceniem technicznym zyskało dodatkowe kwalifikacje niezbędne w prawidłowym procesie zarządzania nieruchomościami komunalnymi. – Chodzi szczególnie o wiedzę w zakresie nowych przepisów dotyczących m.in. bezpieczeństwa, warunków użytkowania, parametrów efektywności energetycznej budynków i stosowania zasad zrównoważonego budownictwa, zarządzania i eksploatacji budynków, głębokiej termomodernizacji budynków (w tym budynków objętych ochroną konserwatorską), a także systemowego zarządzania energią w budynkach oraz wdrażania programów antysmogowych – wyjaśnia Marcin Breczko z biura prasowego magistratu.

Absolwentki i absolwenci studiów zostali przygotowani do współpracy z podmiotami uczestniczącymi w procesie projektowania, realizacji i zarządzania budynkami wykorzystującymi technologię BIM (Building Information Modeling – Modelowanie informacji o budynku). – Technologia ta umożliwia lepiej skoordynowane i efektywniejsze działania wszystkich uczestników procesu eksploatacji i zarządzania budynkami – od strony administracyjno-prawnej, od strony obsługi eksploatacyjnej, technicznej i finansowej, remontów i modernizacji, a także innych działań związanych z utrzymaniem obiektu, przeglądami i pracami konserwacyjnymi – dodaje.

Uroczyste wręczenie świadectw ukończenia studiów odbyło się 9 lipca w sali reprezentacyjnej Kamienicy Kupieckiej. Wziął w nim udział prezydent Częstochowy Krzysztof Matyjaszczyk, a także prorektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. Arnold Pabian, dziekan Wydziału Budownictwa prof. dr hab. Maciej Major oraz prodziekani tego wydziału.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły