escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Prawie 50 kilometrów nowych dróg

14.02.2021

Prawie 50 kilometrów nowych dróg

Wkrótce rozpocznie się realizacja rządowego programu budowy stu obwodnic. Powstaną one również w województwie śląskim. Obecnie tworzone są kompleksowe dokumentacje dla obwodnic Szczekocin i Goleniów, Kroczyc oraz Pradeł o łącznej długości ponad 25 kilometrów. Na rozstrzygnięcie przetargu czekają jeszcze obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz obwodnica Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78.

Poprawa bezpieczeństwa na drogach, wyprowadzenie ruchu z zatłoczonych miast, czystsze powietrze, mniejszy hałas i poprawa przepustowości sieci drogowej – to główne założenia rządowego programu budowy 100 obwodnic. W województwie śląskim w jego ramach powstanie pięć obwodnic. Dwie z nich – Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46 oraz Nakła Śląskiego i Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78 – powstaną w systemie Projektuj i buduj. Pozostałe trzy w ciągu DK78 – Kroczyc, Pradeł, Szczekocin i Goleniów – w systemie tradycyjnym (Buduj). Przyniesie to łącznie prawie 50 km nowych dróg krajowych.

Obwodnica Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78
Pod koniec listopada GDDKiA podpisała umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Szczekocin i Goleniów w ciągu drogi krajowej nr 78. Wykonawca ma 24 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych. Kolejne 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, natomiast kolejne 79 miesięcy będzie trwało pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 13,1 km.

Obwodnica Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78
Również pod koniec listopada GDDKiA podpisała umowę na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Kroczyc w ciągu drogi krajowej nr 78. Wykonawca ma 23 miesiące na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a kolejne 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 9,2 km.

Obwodnica Pradeł w ciągu drogi krajowej nr 78
I w tym przypadku pod koniec listopada podpisana została umowa na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej dla budowy obwodnicy Pradeł  w ciągu drogi krajowej nr 78. Wykonawca ma 21 miesięcy na wykonanie dokumentacji projektowej oraz uzyskanie potrzebnych decyzji administracyjnych, następnie 7 miesięcy przewidziane jest dla realizacji obowiązków wynikających z procedury przetargowej na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych, a kolejne 79 miesięcy przewidziane jest na pełnienie nadzoru autorskiego nad wykonaniem robót budowlanych (wraz z okresem rękojmi za wady wynoszącym 60 miesięcy). Długość obwodnicy wyniesie ok. 2,2 km.

 

Dokumentacje w przetargu
Obwodnica Blachowni i Herb w ciągu drogi krajowej nr 46
Z kolei w październiku ogłoszono postępowanie przetargowe na opracowanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU) wraz z uzyskaniem tej decyzji. W ogłoszonym postępowaniu przetargowym wpłynęło osiem ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 3 720 300,03 zł. Najtańszą ofertę złożyło konsorcjum firm TRAKT Sp. z o. o. Sp. K. (lider) oraz TRAKT Sp. z o. o. (partner) o wartości 3 999 929,25 zł. Najdroższą ofertę wyceniono na ponad 6 mln zł. Trwa analiza złożonej dokumentacji ofertowej. Zadanie przewidziano do realizacji w latach 2025 – 2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 10,8 km.

 

Obwodnica Nakła Śląskiego oraz Świerklańca w ciągu drogi krajowej nr 78
Wszczęto również postępowanie przetargowe na opracowanie STEŚ-R oraz materiałów do wniosku o wydanie DŚU wraz z uzyskaniem tej decyzji. Wpłynęło dwanaście ofert. GDDKiA zamierzała przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia 4 006 476,95 zł. Najtańszą ofertę złożyło biuro projektowe Mosty Katowice z Katowic o wartości 4 173 390 zł. Najdroższą ofertę wyceniono na ponad 9,3 mln zł. Trwa analiza złożonej dokumentacji ofertowej. Przeprowadzenie procesu przygotowawczego dla budowy obwodnicy miejscowości Nakło Śląskie i Świerklaniec przewidziano w latach 2020 – 2024. Realizacja inwestycji powinna się odbyć w latach 2025 – 2028. Długość obwodnicy wyniesie ok. 12 km.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły