Prawie milion złotych na inwestycje

15.06.2020

Prawie milion złotych na inwestycje

Dwa budynki w centrum Kłomnic oraz budynek w Garnku zostaną odnowione. Gmina na ten cel pozyskała blisko milion złotych dofinansowania.

Projekt „ Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” polega na kompleksowej termomodernizacji trzech budynku użyteczności publicznej. Metamorfozę przejdą więc ośrodek zdrowia w Kłomnicach, budynek ZG-2 (drugi budynek gminny, w którym mieści się poczta i biblioteka w Kłomnicach) oraz przychodnia lekarska w Garnku. Na roboty termomodernizacyjne składają się: ocieplenie ścian, ocieplenie stropodachu, wymiana stolarki okiennej, ocieplenie stropu nad piwnicą, wymiana drzwi zewnętrznych, montaż zaworów termostatycznych, montaż systemu zarządzania energią, kocioł na pelet, przebudowa systemu grzewczego: modernizacja kotłowni z wymianą kotłów 2 x gaz. Projekt obejmuje też instalację 122 szt. paneli fotowoltaicznych na 3 budynkach: ośrodek zdrowia w Kłomnicach – 78 paneli o mocy 21,84 kWp, budynek ZG-2 w Kłomnicach – 26 paneli o mocy 7,28 kWp, przychodnia lekarska w Garnku – 18 paneli o mocy 5,04 kWp.

– Efektem dodatkowym będzie zmniejszenie kosztów eksploatacji budynków, zahamowanie degradacji środowiska naturalnego, zmniejszenie zachorowalności mieszkańców na choroby układu krążenia, oddechowego i nowotwory, podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej gminy – zaznaczają przedstawiciele Urzędu Gminy w Kłomnicach. W wyniku realizacji projektu rozwiązany zostanie też problem złego stanu technicznego budynków. – Ponadto projekt promuje efektywność energetyczną i korzystanie z odnawialnych źródeł energii OZE instalacje fotowoltaiczne – dodają. Jego realizacja ma również przyczynić się do poprawy jakości powietrza – dzięki niemu zostanie zredukowana emisja zanieczyszczeń oraz zmniejszy się zapotrzebowanie na ciepło, a co za tym idzie emisja CO2 i PM10.

Gmina na ten cel pozyskała w sumie 968 184,77 zł. Zakładany koszt całkowity inwestycji wynosi natomiast 1 378 620,53 zł.

  • oprac. kg
  • zdj. UG Kłomnice
Najnowsze artykuły