escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Prokuratorzy będą szczepieni w pierwszym etapie

18.01.2021

Prokuratorzy będą szczepieni w pierwszym etapie

W rozporządzeniu Rady Ministrów, opublikowanym 14 stycznia 2021 roku w Dzienniku Ustaw doprecyzowana została kolejność szczepień przeciw COVID-19. W pierwszym etapie znaleźli się prokuratorzy i asesorzy, ale zabrakło na liście pozostałych pracowników prokuratury.

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 14 stycznia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii oprócz przedłużenia obostrzeń, zawiera również doprecyzowanie kolejności szczepień przeciwko COVID-19 w ramach etapu zero oraz etapu pierwszego.
W etapie pierwszym obok m.in. policjantów, strażaków i żołnierzy znaleźli się prokuratorzy i asesorowie prokuratury. Kolejka do szczepień wciąż budzi spore dyskusje w różnych kręgach społecznych i środowiskach zawodowych. Związek Zawodowy Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP również ma zastrzeżenia, co do kolejności szczepień. Rada Główna Związku stanowczo zaprotestowała przeciwko nieuwzględnieniu w pierwszej grupie podlegającej szczepieniu pracowników prokuratury. Chodzi m.in. o urzędników, asystentów i całej kadry pomocniczej. – Z całkowicie niezrozumiałych powodów grupa ta nie została ujęta w zestawieniu podmiotów podlegających szczepieniom w pierwszej kolejności. W naszej ocenie nie ma najmniejszych podstaw aby różnicować w jakikolwiek sposób całą kadrę zatrudnioną w prokuraturze bez względu na to, czy są to prokuratorzy czy urzędnicy – możemy przeczytać w Uchwale z dnia 15 stycznia 2021, która ukazała się dzień po opublikowaniu rozporządzenia. Związkowcy podkreślili w niej, że fakt ciągłego funkcjonowania prokuratury w trudnych miesiącach pandemii jest w ogromnej mierze zasługą całego aparatu pomocniczego na co dzień wspierającego kilka tysięcy prokuratorów.

Przypomnijmy, że w pierwszym etapie mają zostać zaszczepieni:

– pacjenci zakładu opiekuńczo-leczniczego, zakładu pielęgnacyjno-opiekuńczego, hospicjum stacjonarnego i oddziału medycyny paliatywnej oraz osoby przebywające w domu pomocy społecznej

– osoby urodzone: nie później niż w 1941 roku, w latach 1942-1951, w latach 1952-1961

– nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni oraz zatrudnieni w przedszkolu i w innej formie wychowania przedszkolnego

– nauczyciele akademiccy zatrudnieni w uczelni innej niż medyczne oraz inne osoby prowadzące w uczelni zajęcia ze studentami lub doktorantami

– funkcjonariusze albo żołnierze: Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Służby Wywiadu Wojskowego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej, Inspekcji Transportu Drogowego, straży ochrony kolei, prokuratorzy i asesorzy prokuratury oraz członkowie ochotniczych straży pożarnych, ratownicy górscy i wodni wykonujący działania ratownicze.

  • pn
Najnowsze artykuły