Prokuratura przyjrzała się uchwale częstochowskich radnych dot. finansowania religii

17.03.2023

Prokuratura przyjrzała się uchwale częstochowskich radnych dot. finansowania religii

Częstochowscy radni chcą likwidacji finansowania lekcji religii z budżetu miasta, argumentując, że z roku na rok coraz więcej uczniów rezygnuje z uczęszczania na te lekcje, a koszty organizacji zajęć nie maleją. Rada Miasta przyjęła nawet uchwałę w tej sprawie, która na zlecenie Ministerstwa Sprawiedliwości została zbadana przez prokuraturę.

 

– W tej sprawie wniosek do Ministerstwa Sprawiedliwości skierował przewodniczący jednej z organizacji katolickich. Było w tej sprawie prowadzone postępowanie o charakterze administracyjnym, które miało na celu sprawdzenie czy uchwała Rady Miasta Częstochowy dotycząca finansowania religii jest zgodna z prawem. Po przeprowadzeniu tego postępowania, które polegało na uzyskaniu oryginału czy też odpisu tej uchwały z Urzędu Miasta, a także uzyskania informacji od wojewody śląskiego, zapoznaniu się ze stanem prawnym uznano, że brak jest podstaw do podejmowania przez prokuraturę działań prawnych dot. wskazanej uchwały – informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik częstochowskiej prokuratury. Uchwała nie zawiera bowiem żadnych norm prawnych, a ma charakter apelu do premiera i ministra edukacji o likwidacje finansowania lekcji religii z budżetu Częstochowy. Prokurator stwierdził również, że ta uchwała nie narusza wskazanych przepisów przez wnioskodawcę m. in. Konstytucji, a także ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, a także ustawy o systemie oświaty.

 

Koszty

 

Przypomnijmy, że roczne koszty wynagrodzenia nauczycieli religii w Częstochowie to 9 563 454 zł. Wydatki ponoszone na naukę lekcji religii w szkołach w 70% (6 694 418 zł) finansowane są z subwencji oświatowej, a w 30% (2 869 036 zł) z dochodów własnych miasta. – Coraz więcej uczniów rezygnuje z uczestnictwa w lekcjach religii, pomimo tego koszty organizacji zajęć nie maleją. Wobec bardzo ciężkiej sytuacji gospodarczej, przed którą zostały postawione samorządy, w tym Częstochowa, oraz dynamicznie rosnących kosztów obsługi systemu edukacji, zwracamy się z prośbą o likwidację finansowania lekcji religii z budżetu miasta Częstochowy – argumentowali w swoim stanowisku miejscy radni i podkreślali, że zaprzestanie finansowania lekcji religii z budżetu miasta nie jest projektem wymierzonym przeciwko żadnej religii ani przeciwko żadnemu kościołowi. – Nasz apel dotyczy likwidacji finansowania zajęć wszystkich wyznań. Jako samorząd, zmuszony do szukania oszczędności, zachowując tak duże środki z organizacji lekcji religii będziemy mogli przeznaczyć ten kapitał bezpośrednio na zadania budżetowe dla naszych mieszkańców – czytamy w uchwale.

 

 

  • pn
Najnowsze artykuły