escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Protest medyków: porozumienia dalej nie ma

14.10.2021

Protest medyków: porozumienia dalej nie ma

Protest medyków trwa. Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy Pracowników Ochrony Zdrowia spotkał się po raz ostatni z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia w czwartek 7 października br. Porozumienia między stronami w dalszym ciągu nie ma. – Na spotkaniu tym Minister Zdrowia przedstawił swoją wizję porozumienia, które nie było w żadnym punkcie uzgodnione z Komitetem, dlatego nazywamy go NIEporozumieniem – czytamy w komunikacie Komitetu opublikowanym po ostatnim spotkaniu.

Czwartkowe spotkanie przedstawicieli Ogólnopolskiego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego Pracowników Ochrony Zdrowia z MS zakończyło się niepowodzeniem. Negocjacje określane jako rozmowy ostatniej szansy przyniosły rozczarowanie obu stronom. Protestujący medycy po kilku godzinach negocjacji stwierdzili, że „Ministerstwo przedstawiło nam wzór nieporozumienia”, dodatkowo zasugerowali, że doszło do przesilenia, a nawet możliwe, że do zerwania rozmów ze stroną rządową.

We wtorek na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej Ogólnopolski Komitet Protestacyjno-Strajkowy opublikował komunikat odnoszący się do porozumienia intencyjnego Ministerstwa Zdrowia. W komunikacie czytamy o rozczarowaniu ostatnimi negocjacjami. Według Komitetu porozumienie przedstawiane przez Ministra Zdrowia „nie było kompromisem, a jedynie pretekstem dla Ministra Zdrowia do zerwania negocjacji i przeniesienia rozmów do Zespołu Trójstronnego. Zdaniem Ministra większość postanowień, żeby wejść w życie, musiałaby być zaakceptowana przez Trójstronny Zespół przy MZ, który w ocenie Komitetu nie jest reprezentatywny dla wszystkich grup zawodowych i doprowadził do wprowadzenia złej, krzywdzącej ustawy”. Ponadto w dokumencie przedstawiono punkt po punkcie stanowisko Komitetu oraz projekt porozumienia intencyjnego zaproponowany przez MZ.

Komitet w komunikacie zapowiedział przedstawienie projektu optymalnego porozumienia. Z racji nieudanych negocjacji zaproponowano, że rozmowy będą kontynuowane „w gronie osób decyzyjnych”. Według protestujących „ze spotkań z wiceministrem nic nie wynikało, bo nie ma on mandatu ani kompetencji do podejmowania decyzji finansowych dotyczących budżetu państwa”. Komitet wyraził chęć do spotkania się z Premierem, jak i przedstawicielami ministra finansów.

Przypominamy, że dotychczasowymi postulatami protestujących medyków są m.in. podwyżki, realny wzrost wyceny świadczeń, ryczałtów i tzw. dobokaretki, a także zatrudnienie dodatkowych pracowników obsługi administracyjnej i personelu pomocniczego oraz wprowadzenie norm zatrudnienia związanych z liczbą pacjentów. Dodatkowo Komitet postuluje o m.in. zapewnienie zawodom medycznym statusu funkcjonariusza publicznego i stworzenie systemu ochrony pracowników przed agresją słowną i fizyczną pacjentów; wprowadzenie urlopów zdrowotnych po 15 latach pracy zawodowej oraz uchwalenie ustaw o medycynie laboratoryjnej i zawodzie ratownika medycznego.

Więcej informacji o komunikacie na stronie Naczelnej Izby Lekarskiej: https://nil.org.pl/biuro-prasowe/wielki-protest-pracownikow-ochrony-zdrowia/5699-nieporozumienie-z-mz-punkt-po-punkcie

  • Nicole Majewicz
Najnowsze artykuły