escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Przeciw przemocy w rodzinie

01.06.2019

Przeciw przemocy w rodzinie

Nasze miasto otrzymało dofinansowanie na realizację programu, którego celem jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie. W jego ramach zaplanowano działania skierowane do uczniów ośmiu klas VII oraz nauczycieli dwóch szkół podstawowych, 600 uczniów szkół średnich oraz specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Częstochowski projekt „Moc tkwi w świadomości. Przemoc nie skończy się sama” został pozytywnie oceniony przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, otrzymując 20 tys. zł dotacji. Realizatorem projektu jest Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie przy współpracy z Częstochowskim Towarzystwem Profilaktyki Społecznej.

Celem projektu między innymi jest zapobieganie przemocowym zachowaniom wśród dzieci i młodzieży, kształtowanie właściwej postawy społecznej wobec zjawiska przemocy, nabycie umiejętności radzenia sobie ze stresem i złością, kształtowanie postaw asertywnych i umiejętności stawiania granic w relacjach interpersonalnych, a także poszerzenie wiedzy dotyczącej możliwych ścieżek uzyskania pomocy i weryfikacja stereotypów dotyczących zjawiska przemocy w rodzinie.

Zaplanowane działania skierowane są do uczniów ośmiu klas VII oraz nauczycieli dwóch szkół podstawowych, 600 uczniów szkół średnich oraz specjalistów pracujących w obszarze przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Program realizowany będzie w od maja do grudnia 2019 roku.

Ośrodek, realizując projekt, będzie współpracował z Zespołem Interdyscyplinarnym, Wydziałem Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy, Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz policją.

 

Jeśli jesteś świadkiem przemocy w rodzinie, nie bądź obojętny — zareaguj. Powiadom służby, które przeciwdziałają przemocy w rodzinie lub porozmawiaj z osobą dotkniętą przemocą i przekonaj ją, żeby szukała pomocy. Jeśli w związku z przemocą w rodzinie zagrożone jest życie lub zdrowie dziecka, niezależnie od zawiadomienia służb, zgłoś ten przypadek do sądu rodzinnego.

Jeśli chcesz porozmawiać o przemocy, zadzwoń na „Niebieską Linię” (tel. 801 120 002). Konsultanci odpowiedzą na twoje pytania, powiedzą, jak możesz pomóc ofierze przemocy w rodzinie, jak reagować na przemoc oraz wskażą miejsca i formy pomocy w twojej najbliższej okolicy. Na „Niebieską Linię” można dzwonić od poniedziałku do soboty od 8.00 do 22.00 oraz w niedziele i święta od 8.00 do 16.00.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły