escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Przeciw przemocy w rodzinie

24.04.2019

Przeciw przemocy w rodzinie

22 osób liczy skład kolejnej kadencji Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie na terenie miasta Częstochowy. Podczas spotkania w Urzędzie Miasta, nowi członkowie grupy odebrali powołania.

Podczas spotkania zdano sprawozdanie z działalności poprzedniej kadencji, funkcjonującej w latach 2015-2019. Efektem sprawozdania było wskazanie podstawowych kierunków działań, które powinny być realizowane w najbliższych latach. Zastępca prezydenta Częstochowy Ryszard Stefaniak wręczył podziękowania za dotychczasową działalność ustępującemu zespołowi i wręczył powołania członkom nowego składu. Wybrano też zarząd zespołu. Przewodniczącym został Daniel Zych, a wiceprzewodniczącymi Karolina Bednarek i Sylwia Polańska.

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie to powoływana przez prezydenta grupa fachowców, zajmująca się m.in. diagnozą problemu przemocy w rodzinie, podejmowaniem działań w środowisku zagrożonym oraz interweniowaniem w przypadku występowania zjawisk patologicznych. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele jednostek pomocy społecznej, komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, Policji, oświaty, ochrony zdrowia i organizacji pozarządowych, a także kuratorzy sądowi, prokuratorzy oraz przedstawiciele instytucji działających na rzecz przeciwdziałania przemocy.

SKŁAD ZESPOŁU:

Karolina Bednarek – Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi w Częstochowie,
Joanna Biczak – Szkoła Podstawowa nr 12 im. Bolesława Chrobrego w Częstochowie,
Joanna Blukacz – Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Częstochowie,
Monika Borkowska-Dłużniak – CARITAS Archidiecezji Częstochowskiej w Częstochowie,
Małgorzata Długosz – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,
Andżelika Dmitruczuk – Sąd Okręgowy w Częstochowie,
Alina Gruszka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
Zbigniew Jadczak – Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Częstochowie,
Halina Jaros – Sąd Rejonowy w Częstochowie,
Elena Karpuszenko – Stowarzyszenie abstynenckie „Północ” w Częstochowie,
Piotr Kidawa – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
Anna Nocuń – Prokurator Prokuratury Rejonowej w Częstochowie,
Katarzyna Piaskowska – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,
Monika Pohorecka – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
Sylwia Polańska – Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH,
Dorota Sikora – Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych w Częstochowie,
Magdalena Tomczyk – Miejski Szpital Zespolony w Częstochowie,
Agata Tutajewicz – Stowarzyszenie na rzecz pomocy dziecku i rodzinie „DLA RODZINY” w Częstochowie,
Edyta Widawska – Polski Instytut Mediacji i Integracji Społecznej,
Agata Wierny – Urząd Miasta Częstochowy,
Agnieszka Wydymus – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie,
Daniel Zych – Komenda Miejska Policji w Częstochowie

  • oprac. Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły