Przedszkola dla zaszczepionych

25.01.2019

Przedszkola dla zaszczepionych

Szczepienia dzieci mają być warunkiem przyjęcia do miejskiego żłobka. Z kolei oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach zapewni większą liczbę punktów przy rekrutacji do przedszkoli. Takie zmiany zostały wprowadzone do  kryteriów naboru do tych placówek za sprawą decyzji miejskich radnych. Uchwały wejdą w życie, jeżeli nie zostaną zakwestionowane przez organ nadzoru.

Rada Miasta przyjęła dwie uchwały w tej sprawie. Pierwsza obliguje rodziców chcących umieścić dziecko w miejskim żłobku do złożenia oświadczenia o tym, że przeszło ono obowiązkowe szczepienia. Z kolei na mocy zapisów drugiej uchwały dzieci, które odbyły obowiązkowe sczepienia, otrzymają dodatkowe punkty podczas rekrutacji do miejskich przedszkoli. Oba wymogi nie dotyczą tych dzieci, które z powodów medycznych – na przykład obniżonej odporności – nie mogą być szczepione.

Projekt uchwały powstał po analizie danych Państwowej Inspekcji Sanitarnej z ostatnich lat, dotyczących odmowy szczepień przez rodziców/opiekunów dzieci z Częstochowy. W 2015 roku takich odmów było 188 (przy 34 nowych odmowach), a rok później – 123 (przy 35 nowych odmowach). W 2017 roku szczepień odmówiono 311 razy (przy 88 nowych odmowach). W 2018 roku liczba odmów ponownie wzrosła – było ich 366 (przy 55 nowych odmowach). Ten istotny wzrost odmawiania obowiązujących, bezpłatnych szczepień niweczy – zdaniem autorów uchwał – aktualizowany co roku Program Szczepień Obowiązkowych (PSO).

Bezpieczeństwo zdrowotne miasta obejmuje także ich najmłodszych mieszkańców. W gestii samorządu jest zapobieganie wzrostowi zachorowalności, która – przy tak dużej liczbie odmów szczepień – staje się realnym ryzykiem. W opinii częstochowskich samorządowców, biorąc pod uwagę zatrważające statystyki, ujawniające rozmiary szkodliwego dla zdrowia i życia zjawiska odmawiania szczepień, samorządowe wsparcie działań realizowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną, jest w pełni uzasadnione.

Warto przypomnieć, że podobne uchwały (w nieco innym brzmieniu) zostały przyjęte przez częstochowską Radę Miasta już w 2015 r., jednak nie weszły w życie. Ich zapisy zostały zakwestionowane najpierw przez organ nadzoru prawnego Wojewody, a po odwołaniu miasta –  także przez Wojewódzki Sąd Administracyjny.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły