escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Przedszkole uroczyście otwarte

18.10.2018

Przedszkole uroczyście otwarte

Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 1 przy ul. Szkolnej 7 w Rędzinach oficjalnie rozpoczął swoją działalność. Nie zabrakło symbolicznego przecięcia wstęgi oraz występów artystycznych uczniów i przedszkolaków.

 

“Ojczyzna to kraj dzieciństwa, miejsce urodzenia. To jest ta mała najbliższa Ojczyzna… – słowami wiersza Tadeusza Różewicza, uczeń ZSP nr 1 w Rędzinach rozpoczął montaż słowno – muzyczny, przygotowany z okazji otwarcia przedszkola. Uroczystość zorganizowano w sali widowiskowo – gimnastycznej, gdzie zgromadzili się zaproszeni goście, społeczność zespołu, rodzice oraz mieszkańcy.

Uczestników zachwycił Polonez w wykonaniu sześciolatków, ubranych w biało-czerwone stroje.

Nie mogło zabraknąć symbolicznego przecięcia wstęgi. Przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Rędzinach dokonali go: wójt gminy Rędziny Paweł Militowski, dyrektor Delegatury Częstochowskiej Kuratorium Oświaty Alicja Janowska, radny Sejmiku Województwa Śląskiego Stanisław Dzwonnik oraz  proboszcz parafii św. Otylii w Rędzinach  ksiądz kanonik Paweł Kłos. Towarzyszyli im uczniowie ubrani w regionalne stroje ludowe.

Występ przedszkolaków z grup: czterolatków, pięciolatków i sześciolatków oraz kilkunastu uczniów szkoły podstawowej pokazał talenty recytatorskie, muzyczne i taneczne. Uświadomił wszystkim dziecięce zdolności, odkrywane na co dzień przez nauczycieli. Wiersze mówiły o pięknie ziemi ojczystej, dumie z symboli narodowych, radości z wolności i niepodległości. Choreografia tańców z biało – czerwonymi szarfami, chustami i flagami wyzwoliła wiele pozytywnych emocji i dumę z bycia Polakiem.

Dyrektor ZSP nr 1  Agnieszka Rydecka oraz przemawiający goście podkreślali, że inwestycja zrealizowana przy udziale środków unijnych (Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014 – 2020) była w pełni zasadna. Tak nowoczesny budynek szkolno – przedszkolny każdego dnia ułatwia  wszechstronny rozwój wychowanków i umożliwia kształcenie przyszłych, świadomych pokoleń młodych Polaków. Nowa część budynku stanowi przedszkole na miarę XXI wieku, wyposażone w tablice interaktywne, bezpieczny plac zabaw, nowoczesną kuchnię, jadalnię, świetlicę oraz monitoring, zapewniający bezpieczeństwo wychowankom.

Po zakończeniu części artystycznej zaproszeni goście mogli obejrzeć „Przedszkole marzeń” oraz poczęstować się tortem, ufundowanym przez Radę Rodziców ZSP nr 1.

  • oprac. Katarzyna Gwara
  • zdj. UG Rędziny
Najnowsze artykuły