Przyjmowanie wniosków o refinansowanie pobytu uchodźców rozpocznie się później

16.03.2022

Przyjmowanie wniosków o refinansowanie pobytu uchodźców rozpocznie się później

Urząd Miasta poinformował, że przyjmowanie wniosków o refinansowanie kosztów pobytu uchodźców z Ukrainy rozpocznie się później. Miało się ono rozpocząć 16 marca, ale do środy nie został wprowadzony wzór takiego wniosku ani regulacja umożliwiająca delegowanie uprawnień do przyjmowania wniosków na określoną jednostkę miejską.

– W związku z brakiem rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o świadczenie pieniężne związane z zapewnieniem zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, samorządowcy interweniowali w MSWiA i uzyskali zapewnienie, że to rozporządzenie zostanie opublikowane jeszcze 16 lub 17 marca. Nie zmienia to jednak faktu, że wniosków w środę i tak nie można było przyjmować z przyczyn formalno-organizacyjnych związanych zarówno z  brakiem wniosków, jak i brakiem możliwości przekazania uprawnień do ich przyjmowania przez daną jednostkę miejską – informuje Biuro Prasowe Urzędu Miasta w Częstochowie.

Podpisane zostało na razie rozporządzenie w sprawie maksymalnej wysokości świadczenia pieniężnego przysługującego z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy oraz warunków przyznawania tego świadczenia i przedłużania jego wypłaty.

W związku z opóźnieniem legislacyjnym ze strony administracji centralnej, o możliwości składania wniosków o refinansowanie kosztów pobytu uchodźców w Częstochowie Urząd poinformuje w osobnym komunikacie.

Wysokość wspomnianej pomocy finansowej to 40 zł na dzień na każdą przyjętą osobę. Pieniądze będą przekazywane wstecz od dnia, kiedy rodzina przyjęła pod swój dach uchodźców. Wniosek ma obejmować czas, który faktycznie uchodźcy spędzili w domu rodziny, która zapewniła im zakwaterowanie i wyżywienie

  • BM
Najnowsze artykuły