Rada Miasta Częstochowy chce, aby pomnik Armii Czerwonej zniknął

28.05.2022

Rada Miasta Częstochowy chce, aby pomnik Armii Czerwonej zniknął

Podczas ostatniej sesji Rada Miasta Częstochowy opowiedziała się za rozebraniem pomnika Armii Czerwonej, który znajduje się na cmentarzu Kule. Ewentualną decyzję w tej sprawie podjąć może administracja rządowa, w związku z czym uchwała została skierowana do Wojewody Śląskiego.

Argumentując swoje stanowisko, Rada Miasta Częstochowy podkreśliła, że pomnik Armii Czerwonej na cmentarzu Kule w Częstochowie zawiera symbole totalitaryzmu komunistycznego – sierp i młot, które nie powinny znajdować się w przestrzeni publicznej. – Rozebranie pomnika ku czci „bohaterów” Armii Czerwonej, która mając wyzwolić „słowiańskie narody” zniewoliła naszą Ojczyznę, jest w obecnej sytuacji nie tylko uzasadnionym, ale i potrzebnym wyrazem potępienia zła wyrządzanego na Ukrainie. Nie tylko przywódca Rosji wprost powołuje się na spuściznę ZSRR, nie tylko wojsko jest  kontynuatorem tradycji armii radzieckiej, z przykrością widzimy jak większość obywateli tego państwa popiera imperialną politykę i zbrodniczą działalność armii. Żołnierze Armii Czerwonej 77 lat temu na terenie Częstochowy zachowywali się w sposób niegodny dokonując licznych zabójstw, napadów, kradzieży oraz gwałtów. Po latach armia rosyjska napadła na wolny kraj Ukrainę, dokonując również bestialskich mordów na cywilach, tortur na jeńcach wojennych oraz gwałtów, napadów, kradzieży mienia prywatnego oraz państwowego. Takiej armii nie należy się żaden pomnik, a potępienie – czytamy w przyjętym przez Radę Miasta na sesji 26 maja 2022 r. stanowisku. Zwrócono uwagę, że pomnik znajduje się w złym stanie technicznym, a remont betonowego obelisku w obliczu agresji Rosji na Ukrainę, wydaje się być zupełnie nie na miejscu. Rada Miasta Częstochowy z cała mocą podkreśla, że rozebranie pomnika należy oddzielić od miejsc pochówku poległych żołnierzy radzieckich. To, jak każde inne miejsce wiecznego spoczynku zmarłych otaczamy należymy szacunkiem i czcią. Istniejące groby żołnierzy zgodnie z wymogami prawa w dalszym ciągu pozostają pod należytą opieką. Do podjęcia stosownych działań, bez zbędnej zwłoki, został wezwany Wojewoda Śląski, który jest upoważniony do realizacji tego typu uchwały, jako że opieka nad cmentarzami wojennymi to zadanie administracji rządowej. Czy pomnik Armii Czerwonej zniknie z cmentarza Kule? Niekoniecznie. Częstochowski samorząd wyraził taką wolę, ale to nie jest równoznaczne z automatyczną decyzją o rozebraniu obelisku, gdyż realizacja nie leży w kompetencji samorządu. Jeżeli Wojewoda Śląski postanowi wszcząć stosowną procedurę, będzie zobowiązany do uzyskania zgód Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, konserwatora zabytków oraz administratora cmentarza.

 

fot. UM Częstochowy

  • pn
Najnowsze artykuły