Radni zaniepokojeni brakiem dostawcy energii. Wystosowali apel do premiera

05.12.2022

Radni zaniepokojeni brakiem dostawcy energii. Wystosowali apel do premiera

Rada Miasta Częstochowy podczas ostatniej sesji wyraziła swoje obawy w związku z brakiem zapewnienia energii elektrycznej w 2023 roku dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców. Miasto było zmuszone po raz trzeci rozpisać przetarg na dostawę energii elektrycznej, ponieważ w poprzednich nie złożono żadnych ofert. Radni zaapelowali do premiera, ministra aktywów państwowych i posłów z regionu.

 

Treść stanowiska:
Rada Miasta Częstochowy wyraża swoje rozczarowanie w związku z niezłożeniem ofert dotyczących dostaw energii elektrycznej dla miasta Częstochowy i jednostek podległych przez państwowe spółki energetyczne.
Pomimo złożonych zapytań ze strony państwowych spółek energetycznych w trakcie poprzednich dwóch przetargów, nie wpłynęła żadna oferta, co jest niezrozumiałe zarówno dla władz miasta, jak i mieszkańców Częstochowy.
Obecnie miasto Częstochowa rozpisało w tej sprawie trzeci przetarg, ale z uwagi na znaczny upływ czasu – ze skróconym terminem składania ofert.
Rada Miasta Częstochowy wyraża swoje obawy w związku z brakiem zapewnienia energii elektrycznej w 2023 roku dla zaspokojenia zbiorowych potrzeb mieszkańców przez państwowe spółki, które zostały do tego powołane.
Zapowiedzi zwiększenia ceny energii elektrycznej i opóźnianie procesu wyboru dostawcy wpływają negatywnie na sytuację miasta i jednostek podległych, co wiąże się z utrudnieniami dla mieszkańców.
Częstochowa zmuszona trudną sytuacją energetyczną w kraju, jak i brakiem działań ze strony państwowych podmiotów energetycznych wprowadza oszczędności w zużyciu energii elektrycznej.
Wobec przedstawionych argumentów, zwracamy się do Pana Premiera, Pana Ministra
i parlamentarzystów regionu częstochowskiego o jak najszybsze doprowadzenie do rozwiązania problemu z zawarciem umowy na dostawy energii elektrycznej dla miasta Częstochowy i jednostek podległych w 2023 roku.

 

fot. i źródło: Urząd Miasta Częstochowy

  • opr. pn
Najnowsze artykuły