escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Rewitalizacja budynku przy ul. Szkolnej

04.10.2018

Rewitalizacja budynku przy ul. Szkolnej

Obecnie ma znajdować się w nim świetlica środowiskowa dla dzieci i Klub Seniora – budynek przy ul. Szkolnej 17 zmienił swoje oblicze. przeznaczony obecnie na świetlicę środowiskową dla dzieci i Klub Seniora zmienił swoje oblicze.

-Projekt sfinansowany w części w ramach działania 10.3. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 polegał na rewitalizacji zdegradowanego budynku dla potrzeb świetlicy środowiskowej poprzez przeprowadzenie robót budowlanych w zakresie przebudowy i adaptacji obiektu. W ramach przedsięwzięcia, oprócz prac budowlanych, został zagospodarowany również teren na zewnątrz – poinformował urząd gminy Koniecpol. Część inwestycji została z kolei sfinansowana w ramach środków z programu Senior Plus.

W ramach rewitalizacji wykonano ocieplenie ścian i stropodachu wraz z wykonaniem nowej elewacji, wymianę części stolarki okiennej, drzwiowej, posadzek i podłóg oraz rozbiórkę i budowę nowych ścianek działowych w celu wydzielenia pomieszczeń dla obsługi świetlicy i nowych sanitariatów. Ponadto wykonano pochylnię dla osób niepełnosprawnych, podest oraz nowe zadaszenia przed wejściami do budynku.

  • pn
Najnowsze artykuły