Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

30.05.2021

Rusza kolejna edycja budżetu obywatelskiego

Mieszkańcy Blachowni już po raz szósty będą mogli zdecydować, na co wydać miejskie pieniądze. Wkrótce ruszy bowiem nabór wniosków do kolejnej edycji budżetu obywatelskiego. Tradycyjnie do zagospodarowania będzie 350 tysięcy złotych.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 czerwca i potrwa do 6 lipca. W dotychczasowych sześciu edycjach BO zrealizowano lub przygotowuje się do realizacji łącznie 100 zadań na ogólną kwotę ok. 2 mln zł. – Zadania te stanowią znaczące i oczekiwane przez mieszkańców uzupełnienie głównych inwestycji wykonywanych przez władze samorządowe gminy. Są również bezpośrednim przejawem partycypacji społecznej w wydatkowaniu środków publicznych i umożliwiają podjęcie – przez mieszkańców gminy – indywidualnych i grupowych działań na rzecz zmiany najbliższego otoczenia – informują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Blachowni. – Budżet obywatelski w Blachowni przyniósł wymierne efekty infrastrukturalne i buduje poczucie współodpowiedzialności władz samorządowych i mieszkańców w planowaniu i urzeczywistnieniu potrzebnych zmian z poszanowaniem zasad celowości, gospodarności i efektywności wydatkowania środków budżetowych – podsumowują.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły