Science For Ukraine. Baza ofert pracy dla pracowników nauki i studentów

24.05.2022

Science For Ukraine. Baza ofert pracy dla pracowników nauki i studentów

Z analiz wynika, że ponad 50 tys. naukowców musiało opuścić Ukrainę z powodu rosyjskiej agresji. To właśnie z myślą o nich powstała globalna baza ofert zatrudnienia, stworzona przez ruch Science For Ukraine.

– Niemal każda gmina i powiat w Polsce od tygodni przyjmują ogromne liczby uchodźczyń/uchodźców. Wiele z tych osób potrzebuje pracy – są wśród nich zarówno pracownicy uczelni ukraińskich, jak i studentki/studenci. Dlatego powstała baza danych, która może im pomóc w znalezieniu zajęcia lub kontynuowaniu studiów. Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje Ukrainkom i Ukraińcom różne formy zatrudnienia: udział w projektach, krótkoterminowe stypendia (3, 6 i 12 miesięczne) lub stałą pracę – również na odległość. Ukraińskie Ministerstwo Nauki szacuje, że około 30 proc. pracownic/pracowników nauki (ponad 50 tys.) musiało opuścić swój kraj, a duża część z pozostałych, którzy zmienili miejsce pobytu w granicach Ukrainy, jest bez pracy lub zarabia 30 proc. tego co dawniej – informuje Urząd Miasta Częstochowy. Baza danych jest efektem pracy ponad 150 wolontariuszek i wolontariuszy tworzących ruch Science for Ukraine (Nauka dla Ukrainy) Zainicjowały go m.in. polskie uczelnie. Celem ruchu jest monitorowanie pojawiających się potrzeb, pośredniczenie w kontaktach, ale przede wszystkim integrowanie informacji o ofertach pracy z całego świata w bazach danych i udostępnianie ich wszystkim potrzebującym. Baza zawiera obecnie prawie 2200 ofert pracy i różnych form pomocy z instytucji naukowych z ponad 50 krajów. Samych ofert z Polski jest ponad 160.

źródło: UM Częstochowy

  • pn
Najnowsze artykuły