escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Skorzystaj z badań przesiewowych płuc

20.06.2021

Skorzystaj z badań przesiewowych płuc

– Zwiększenie wyleczalności raka płuc w województwie śląskim – to główne założenie programu badań profilaktycznych prowadzonych przez Śląski Uniwersytet Medyczny. Zainteresowane osoby mogą zgłaszać się telefonicznie do wyznaczonych podmiotów medycznych – partnerów uczelni w tym programie.

W Polsce rak płuca rozpoznaje się u około 14, 6 tys.  mężczyzn  i u około 7 tys. kobiet, co stanowi 19 proc. i 9 proc. wszystkich zachorowań na nowotwory odpowiednio u mężczyzn i kobiet. Od 2007 roku rak płuca jest najczęstszą nowotworową przyczyną zgonu nie tylko u mężczyzn (31 proc. w 2013 roku), ale także u kobiet (16 proc. w 2013 roku). Dlaczego jesteśmy bezsilni wobec raka płuca? – Dzieje się to z jednej, tak naprawdę prostej przyczyny – w większości przypadków rak płuca przebiega kompletnie bezobjawowo, a  to jak się manifestuje zależy to od jego lokalizacji – wyjaśnia prof. Mariusz Adamek  z Katedry i Kliniki Chirurgii Klatki Piersiowego Wydziału Nauk Medycznych w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, lider projektu w makroregionie śląskim oraz Przewodniczący Rady Naukowej programu ogólnopolskiego.
Celem programu, który realizuje Śląski Uniwersytet Medyczny, jest poprawa wykrywalności raka płuca na wczesnym etapie poprzez odpowiednie działania profilaktyczne – m.in. badania za pomocą niskodawkowej tomografii komputerowej. Program ma zwiększyć dostęp do badania NDTK dla osób w grupie ryzyka zachorowania na raka płuc, a informacje udostępniane w jego ramach – dostarczyć motywacji do rzucenia nałogu tytoniowego oraz zwiększyć świadomość wpływu badań prewencyjnych na kontrolę własnego zdrowia.

Statystyki Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, że nowotwór płuca jest najczęściej występującym rodzajem nowotworu na świecie. 68 proc. osób zapadających na niego to mężczyźni. Co roku rak płuca jest przyczyną śmierci ok. 1,2 mln osób – to łącznie 17 proc. wszystkich zgonów nowotworowych. Według szacunków 85-90 proc. zgonów jest ściśle związanych z paleniem tytoniu – odsetek niepalących wśród osób z rakiem płuca to jedynie10-15 proc.

Program kierowany jest do osób objętych ryzykiem wystąpienia raka płuca, a zwłaszcza:

– osób w wieku 55-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat; okresem abstynencji nie dłuższym niż 15 lat
– osób w wieku 50-74 lat z konsumpcją tytoniu większą lub równą 20 paczkolat; okresem abstynencji nie dłuższym niż 15 lat, u których stwierdza się jeden z czynników ryzyka:
– ekspozycję zawodową na krzemionkę, beryl, nikiel, chrom, kadm, azbest, związki arsenu, spaliny diesla, dym ze spalania węgla kamiennego, sadzę
– ekspozycję na radon
– indywidualną historię zachorowania na raka: przebyty rak płuca, w wywiadzie chłoniak, rak głowy i szyi lub raki zależne od palenia – np. rak pęcherza moczowego
– rak płuca w wywiadzie u krewnych pierwszego stopnia
– historia chorób płuc: przewlekła obturacyjna choroba płuc lub włóknienie płuc

Partnerami Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w realizacji projektu, którzy jednoczenie są odpowiedzialni za rekrutację pacjentek i pacjentów oraz realizację świadczeń w ramach programu profilaktycznego są:

1.    Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – ul. 3-go Maja 13-15, 41-800 Zabrze – tel. kontaktowy 534 433 633 lub 733 120 778

a także:

2.    Dolnośląskie Centrum Chorób Płuc we Wrocławiu – ul. Grabiszyńska 105, 53-439 Wrocław
3.    Uniwersytecki Szpital Kliniczny al. A. Witosa 26, 45-401 Opole

Program jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ogólnopolskiego programu polityki wczesnego wykrywania raka płuca.

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły