Skorzystaj z szansy

31.01.2017

Skorzystaj z szansy

Projekt będzie trwał 2 lata (cztery semestry). – W tym czasie  zajmiemy się  ważnymi dla nas obszarami: motywacją uczniów, edukacją czytelniczą i medialną, naukami przyrodniczymi, matematyką i kompetencjami  społecznymi – mówią pedagodzy z ZS w Konopiskach. – Staraliśmy się, tworząc założenia projektowe, wyjść  naprzeciw potrzebom naszych szkół. Bazowaliśmy na  własnych  doświadczeniach  i staraliśmy  się  odnieść do wielu badań, by optymalnie wybrać obszary działania i opracować właściwą strategię działania. Opierając się na danych  PISA, dowiedzieliśmy  się, że młodzież polska lokuje się  w pierwszej dziesiątce krajów UE w wielu  dziedzinach wiedzy: 5 miejsce w czytaniu, 7 w fizyce, 11 w matematyce. Z kolei uczniowie z Grecji i  Portugalii otrzymali niższe wyniki – wyjaśniają.

Jednak wszyscy uczniowie w szkołach mają problemy na poziomie kluczowych umiejętności, takich jak: czytanie ze zrozumieniem oraz systematyzacja  podstawowej  wiedzy z dziedziny  matematyki i nauk przyrodniczych. To właśnie brak umiejętności czytania ze zrozumieniem stwarza problemy w nauce przedmiotów ścisłych oraz w rozumieniu prostych poleceń. Również problemy ekonomiczne i społeczno-geograficznych w Europie nie były bez wpływu na młodzież ze szkół.

Istotny okazał się  poziom bezrobocia, który   w Grecji  sięga 30% i jest najwyższy w Europie. Liczba greckich dzieci żyjących w ubóstwie wzrosła z 23% w 2008 roku do 40,5% i jest wyższa (dane UNICEF) niż w innych krajach biorących udział w naszym projekcie.

Trudna sytuacja gospodarcza sprawia, że ​​często uczniowie rezygnują z edukacji,  aby szukać pracy i wesprzeć materialnie swoje rodziny.

Wielu wychowanków w partnerskich szkołach żyje w rodzinach niepełnych z powodu migracji rodziców, co jest przyczyną ich problemów emocjonalnych, niezdolności do nawiązywania kontaktów, a także problemów z adaptacją w klasie.

– Podobne przeszkody napotykają na swojej  drodze  dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, gdzie istnieje problem z alkoholem lub przemocą. To sprawia, że  mają niską samoocenę i brak chęci do nauki.

Biorąc pod uwagę wyżej wspomniane problemy, celem naszego projektu jest wzmocnienie profilu zawodowego nauczycieli (zwiększenie kompetencji i umiejętności) poprzez udział w krótkich kursach i warsztatach.

Nauczyciele wzbogacą swoje umiejętności w następujących obszarach – metody aktywne, wypalenie zawodowe nauczyciela a motywacja uczniów. Projekt ma na celu wypracowanie  bazy pomysłów  na  ciekawe lekcje  oraz kreatywne podejście do zajęć szkolnych – tłumaczą pedagodzy.

To pozwoli  nauczycielom  efektywniej i skuteczniej pracować  z uczniami w czterech kluczowych obszarach: motywacji uczniów, czytania ze zrozumieniem, matematyki i nauk przyrodniczych, a także kompetencji społecznych uczniów. Uczniowie otrzymają kompleksową, fachową pomoc w rozwiązywaniu swoich problemów.

– Projekt będzie realizowany w ramach współpracy międzynarodowej, ponieważ mamy podobne problemy, ale różne sposoby radzenia sobie z nimi. Nasze kraje reprezentują różne kultury i odmienne tradycje, dzięki czemu możemy korzystać z wiedzy i doświadczenia naszych partnerów. Innowacyjność naszego projektu polega na tym, że mamy do czynienia z nowoczesnymi i ciekawymi metodami nauczania, które zachęcają uczniów do nauki przedmiotów takich jak biologia, chemia, fizyka, matematyka i postępu w tych dziedzinach – dodają.  Uczestnicy projektu będą brać udział  w zajęciach pozaszkolnych, interesujących warsztatach, które będą prowadzone z wykorzystaniem metod eksperymentalnych (za pomocą wielu badań, eksperymentów i obserwacji).

Dzięki udziałowi  w tym przedsięwzięciu, szkoła z Konopisk będzie mogła poszerzyć swoją wiedzę w zakresie zarządzania projektami europejskimi w ramach planowania i zarządzania finansami. Prestiż placówki  w środowisku lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim będzie rosnąć, a nauczyciele będą rozwijać swoje kompetencje w zakresie zarządzania projektami europejskimi, w przygotowaniu dokumentacji, zarządzaniu czasem  oraz zasobami ludzkimi.

  • kg
  • zdj. UG Konopiska
Najnowsze artykuły