Spada liczba wypadków śmiertelnych

03.04.2022

Spada liczba wypadków śmiertelnych

Polska znalazła się wśród państw, w których odnotowano najwyższy spadek wypadków śmiertelnych.

Sytuacji na drogach w różnych państwach przyjrzała się Komisja Europejska. Z jej szacunków wynika, że w zeszłym roku w wypadkach drogowych zginęło 19 800 osób. To wzrost o 5 proc. w porównaniu z poprzednim rokiem. W latach 2019-2020 liczba śmiertelnych ofiar wypadków drogowych spadła o 17 proc.
Co ciekawe, w takich państwach jak Dania, Irlandia, Irlandia, Cypr, Litwa, Malta, Polska, Portugalia i Szwecja w 2021 r. odnotowano najniższą w historii liczbę wypadków drogowych. W przypadku naszego kraju spadek ten sięgnął ponad 20 procent. Najbezpieczniej na drogach jest natomiast w Szwecji (18 zgonów na milion mieszkańców). Najwięcej wypadków odnotowano z kolei w Rumunii (93 zgony na milion mieszkańców). Średnia dla UE wyniosła 44 zgony na drogach na milion mieszkańców.

Ogółem 52 proc. śmiertelnych wypadków w ruchu drogowym miało miejsce na drogach wiejskich, w porównaniu z 40 procentami na obszarach miejskich i 8 proc. na autostradach.

Warto wspomnieć, że w miastach największy odsetek (37 proc.) ofiar śmiertelnych to piesi. Zmotoryzowani użytkownicy jednośladów mieli 18 procentowy udział w wypadkach śmiertelnych, a rowerzyści 14 procentowy. Z badania wynika więc, że 70 proc. wszystkich ofiar śmiertelnych na obszarach miejskich to tzw. niechronieni użytkownicy dróg.

Trzy czwarte ofiarach wypadków drogowych to mężczyźni (77 proc.). Osoby starsze (powyżej 65 r. ż.) stanowią ponad jedną czwartą (28 proc.) wszystkich ofiar śmiertelnych. Podczas gdy 12 proc. osób zabitych na drogach UE było w wieku od 18 do 24 lat, ta grupa wiekowa stanowi tylko 7 proc. ludności UE. Oznacza to, że statystycznie młodzi ludzie rzadziej ponoszą śmierć w wypadkach drogowych.

 

Unia Europejska wyznaczyła sobie cel redukcji o 50 o proc. liczby ofiar śmiertelnych na drogach. Chce go osiągnąć do 2030 r.

  • kg
Najnowsze artykuły