escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Sukces Częstochowy

17.10.2018

Sukces Częstochowy

Częstochowa zajęła 10. miejsce w gronie miast na prawach powiatu w rankingu „Sukces kadencji” pisma samorządowego „Wspólnota”. Na ocenę złożyły się wskaźniki sukcesu finansowego, ekonomicznego, infrastrukturalnego oraz społeczno-edukacyjnego.

– Najlepiej dla Częstochowy wypadła ocena ekonomiczna (wiążąca się ze stanem gospodarki lokalnej) oraz infrastrukturalna (odnoszącą się przede wszystkim do komunalnej infrastruktury technicznej), gdzie miasto zostało uplasowane na 8. miejscu. Jeżeli chodzi o ocenę finansową (związaną z budżetem jednostki samorządowej) było to miejsce 13., natomiast dane brane pod uwagę w ramach wskaźnika społecznego (który w zmienionej nieco formie zastąpił stosowany wcześniej wskaźnik sukcesu edukacyjnego) dał nam 28. miejsce – informuje biuro prasowe magistratu.

W ocenie ogólnej sukcesu kadencji Częstochowa zajęła 10. lokatę na 48 notowanych w tym zestawieniu miast na prawach powiatu (jest w sumie 66, ale miasta wojewódzkie notowane były w osobnej kategorii).

– Autorów rankingu „Wspólnoty” interesował sukces, który udało się osiągnąć w trakcie kończącej się kadencji, a więc zmiana, jaka nastąpiła w ostatnich czterech latach. Opierali się na najnowszych dostępnych danych – pochodzących z GUS, ale także ze sprawozdań budżetowych samorządów oraz z kilku innych źródeł. Najnowsze dane uwzględnione w rankingu dotyczą końca 2017 roku, a cały brany pod uwagę w zestawieniu okres to lata 2013–2017 (czyli ranking „zahaczył” też o dane z końcówki poprzedniej kadencji) – wyjaśnia.

Jeśli chodzi o poszczególne kategorie autorzy rankingu uwzględnili:

1. W ramach kryterium finansowego:
– zmianę wielkości budżetu w przeliczeniu na 1 mieszkańca w latach 2013–2017. Pod uwagę brano wszystkie potencjalne (tzn. uwzględniające skutki obniżek podatków lokalnych) dochody, oprócz dotacji celowych i po odjęciu przekazywanych przez gminy składek na tzw. podatek janosikowy.

2. W ramach kryterium ekonomicznego :
– zmianę odsetka zarejestrowanych bezrobotnych (2013–2017).
– nowe zarejestrowane w latach 2014–2017 podmioty gospodarcze w przeliczeniu na 1000 mieszkańców.
– nowo zarejestrowane w latach 2014–2017 podmioty gospodarcze działające w sferze wysokiej techniki oraz usług high-tech w przeliczeniu na 1000 mieszkańców;
– zmiana wielkości dochodów z PIT w latach 2013–2017;
– zmiana wielkości dochodów z CIT w latach 2013–2017;
– zmiana wielkości bazy podatkowej podatku od nieruchomości od osób prawnych w latach 2013–2017 (nowe inwestycje gospodarcze zwiększają powierzchnię nieruchomości objętych tym podatkiem, a zatem powiększają bazę podatkową).

3. W ramach kryterium infrastrukturalnego:
– wielkość wydatków finansowanych z dotacji z unijnych programów operacyjnych – łączna kwota z lat 2015–2017 (w tym dane z ankiet odnoszących się do środków pozyskiwanych przez spółki komunalne);
– powierzchnia użytkowa nowych mieszkań oddanych do użytku – liczba metrów kwadratowych w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (łącznie w latach 2014–2017);
– przyrost odsetka mieszkańców w mieszkaniach podłączonych do kanalizacji komunalnej
(w okresie 2013–2016);
– przyrost długości ścieżek rowerowych w latach 2013–2017;
– wielkość wydatków inwestycyjnych na transport publiczny w latach 2015–2017.

4. W ramach kryterium społecznego (edukacyjnego):
– wyniki sprawdzianu kończącego edukację w szkołach podstawowych – zmiana w latach 2013–2016 (dane Centralnej komisji Egzaminacyjnej);
– wskaźnik tzw. Edukacyjnej Wartości Dodanej (EWD) w gimnazjach w roku 2016 (dane Centralnej Komisji Egzaminacyjnej – wskaźnik obrazuje poprawę stanu wiedzy uczniów na koniec tego etapu edukacji w porównaniu z sytuacją w chwili rozpoczynania nauki);
– zmiana odsetka dzieci w wieku 3–5 lat objętych opieką przedszkolną w latach 2013–2016;
– zmiana odsetka dzieci w wieku 1–3 lat objętych opieką żłobkową w latach 2013–2016;
– liczba mieszkań komunalnych oddanych do użytkowania w przeliczeniu na 10 tysięcy mieszkańców w latach 2014-2017.

Wyniki rankingu „Sukces kadencji” zostały ogłoszone w czasie XVI Samorządowego Forum Kapitału i Finansów w Katowicach. Tymczasem można się z nimi zapoznać na stronach www.wspolnota.org.pl oraz w numerze 21/2018 czasopisma.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły