escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Świeć przykładem – reaguj na przemoc

26.11.2019

Świeć przykładem – reaguj na przemoc

Częstochowa już po raz kolejny włączyła się w międzynarodową kampanię „16 Dni Przeciwko Przemocy ze względu na Płeć”. Tym razem jej hasło przewodnie to „Świeć przykładem – reaguj na przemoc”.

Akcja rozpoczęła się 25 listopada Międzynarodowym Dniem Eliminacji Przemocy wobec Kobiet, a kończy się 10 grudnia Międzynarodowym Dniem Praw Człowieka.
W autobusach i tramwajach oraz w przestrzeni miejskiej pojawiły się plakaty informujące o możliwości skorzystania z pomocy w kryzysie. – To ważne, żeby każda z osób, która boryka się z kryzysem życiowym, doznaje przemocy czy ma jakiekolwiek inne trudności – wiedziała, że nie jest sama – mówi Justyna Głąb z Referatu Dialogu i Praw Człowieka Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Miasta Częstochowy. – W naszym mieście codziennie pracuje wiele osób świadczących fachową pomoc w trudnych życiowych sytuacjach. Są to interwenci kryzysowi, psychologowie, prawnicy, policjanci, urzędnicy i pracownicy organizacji pozarządowych – podkreśla.
Tematem przewodnim tegorocznej akcji jest – tak jak w roku ubiegłym – przemoc ze względu na płeć w świecie pracy. Polska odsłona kampanii skupia się przede wszystkim na aspekcie przemocy seksualnej w życiu zawodowym kobiet.
Podczas 16 dni kampanii w Częstochowie odbywać się będą rozmaite przedsięwzięcia. Udział we wszystkich jest bezpłatny.

Akcję realizują wspólnie: Urząd Miasta Częstochowy, Zespół Interdyscyplinarny ds. przeciwdziałania przemocy, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Policja, Częstochowskie Centrum Interwencji Kryzysowej, Ośrodek Pomocy Osobom z Problemami Alkoholowymi, Fundacja Chrześcijańska “Adullam”, Stowarzyszenie “DLA RODZINY”, Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej, Ośrodek Kultury Filmowej „Iluzja”, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Częstochowskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych PERASADA, Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka.

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły