escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Szkolenia dla sprzedawców alkoholu

29.07.2020

Szkolenia dla sprzedawców alkoholu

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych rozpoczyna cykl szkoleń mających na celu ograniczenie sprzedaży alkoholu osobom niepełnoletnim oraz opóźnienie wieku inicjacji alkoholowej.

Głównym celem szkoleń jest:

  • uświadomienie sprzedawcom zagrożeń związanych ze spożywaniem alkoholu przez młodzież
  • wypracowanie wśród sprzedawców alkoholu nawyku sprawdzania dokumentów tożsamości oraz daty urodzenia kupującego
  • przypomnienie, że sprzedaż alkoholu osobie niepełnoletniej zgodnie z ustawą
    o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, jest przestępstwem.

Jednocześnie MKRPA przypomina, że czas wakacji sprzyja podejmowaniu zachowań ryzykownych przez młodzież. Dlatego apeluje do mieszkańców, aby:

  • podczas zakupów zwracali uwagę, czy sprzedawcy sprawdzają dowody tożsamości młodym ludziom, których wygląd może sugerować niepełnoletność
  • zachęcali innych dorosłych do zwracania uwagi i podejmowania interwencji w sytuacji, kiedy sprzedawca zamierza sprzedać alkohol osobie wyglądającej na niepełnoletnią.

Na zlecenie MKRPA szkolenia zrealizuje Centrum Rozwoju Edukacji i Kompetencji INVESIS, w ramach projektu zintegrowanych działań profilaktycznych „Twoja postawa ma znaczenie”.

Więcej informacji na temat szkoleń można uzyskać pod numerami telefonów:

34 324 34 43

34 370 73 88

  • oprac. kg
Najnowsze artykuły