Taryfikator mandatów w nowym wydaniu

05.12.2021

Taryfikator mandatów w nowym wydaniu

Wraz z pierwszym grudnia miał zacząć obowiązywać zaostrzony taryfikator mandatów. Szumnie zapowiadane zmiany nie weszły jednak w życie. Przynajmniej na razie. Z zapowiedzi rządzących wynika, że nowe przepisy zaczną obowiązywać od 1 stycznia. Projekt zakłada m.in. zaostrzenie kar dla sprawców przestępstw i wykroczeń drogowych. Wysokość grzywny może sięgnąć nawet 30 tysięcy zł. Nowy taryfikator da policji możliwość sumowania mandatów za popełnienie kilku wykroczeń. Dwa poważne mogą więc skutkować utratą prawa jazdy. Co się jeszcze zmieni?

Grzywna do 30 tys. zł

Projekt przewiduje w przypadku wykroczeń drogowych podwyższenie maksymalnej wysokości grzywny z 5 tys. zł do 30 tys. zł. Zwiększona zostanie ponadto wysokość grzywny, którą nałożyć można w postępowaniu mandatowym – do  5 tys. zł, a w przypadku zbiegu wykroczeń – do  6 tys. zł. Jeśli kierowca opłaci mandat podczas kontroli, to wtedy jego wysokość zostanie pomniejszona o 10 proc.

Nowym rozwiązaniem jest kara grzywny w wysokości nie mniejszej niż 1,5 tys. zł w przypadku uszkodzenia mienia przez sprawcę wykroczenia lub spowodowania naruszenia ciała poszkodowanego lub rozstroju zdrowia, których leczenie trwa nie dłużej niż 7 dni.  Zmianie ulegną także mandaty określone w taryfikatorze ujętym w rozporządzeniu w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń.

Większe kary za przekroczenie prędkości

Obecnie za przekroczenie prędkości o 30 km/h kierowca otrzymuje mandat od 200 do 300 zł. Od stycznia kwota ta wyniesie 800 zł, a w przypadku recydywy dwa razy więcej – 1600 zł. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dziś spowodowanie kolizji karane jest mandatem w wysokości od 200 do 500 zł, chyba że kierowca jest pod wpływem alkoholu – wówczas kara to maksymalnie 5 tys. zł. Nowy taryfikator będzie bardziej surowy. Za spowodowanie kolizji na trzeźwo kierowca zapłaci do 1500 zł, a w przypadku recydywy – 3 tys. zł. Przy tej okazji warto pamiętać, że nowy taryfikator da policji możliwość sumowania mandatów za popełnienie kilku wykroczeń (do 6 tys. zł).

Punkty karne zerują się dopiero po 2 latach

Wprowadzony zostanie mechanizm uzależniający usunięcie punktów karnych za naruszenie przepisów ruchu drogowego od uregulowania mandatu. Krótko mówiąc, okres ważności punktów karnych będzie liczony od chwili zapłaty mandatu albo grzywny.

Dodatkowo punkty będą kasowane dopiero po upływie 2 lat od dnia zapłaty grzywny. Po zmianach za naruszenie przepisów ruchu drogowego kierowca będzie mógł dostać nawet 15 punktów karnych, obecnie maksymalna liczba punktów za niektóre wykroczenia to 10. Oznacza to, że dwa poważne mandaty mogą skutkować utratą prawa jazdy. Limit punktów karnych nie ulegnie zmianie.

Utrata prawa jazdy na 3 miesiące za fałszowanie

Projekt ustawy przewiduje odebranie prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku ingerencji w system tachografów przez kierujących pojazdami w przewozach drogowych.

Łatwiejsze ściąganie należności z mandatów

Urząd Skarbowy będzie mógł zaliczyć zwrot podatku na poczet nieopłaconego mandatu karnego. Takie rozwiązanie ma na celu zwiększenie nieuchronności kary i egzekucji grzywien nakładanych za popełnione wykroczenia drogowe.

Zwiększenie ochrony pieszych

Minimalna grzywna za nieprawidłowe zachowanie względem pieszego (np. wyprzedzanie na przejściu dla pieszych, omijanie pojazdu, który zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu) wyniesie nie mniej niż 1,5 tys. zł. Jeśli w ciągu 2 lat sprawca ponownie popełni takie naruszenie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 3 tys. zł. W przypadku realnego zagrożenia bezpieczeństwa dla życia i zdrowia pieszego, sąd będzie mógł dodatkowo orzec zakaz prowadzenia pojazdów.

Wyższe kary dla prowadzących po alkoholu

Prowadzenie pojazdu mechanicznego po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka będzie podlegało karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 2,5 tys. zł.  W przypadku prowadzenia pojazdu innego niż mechaniczny sprawca będzie podlegał karze aresztu albo karze grzywny nie niższej niż 1 tys. zł.

 

Niestosowanie się do ograniczenia prędkości

Przekraczanie dopuszczalnej prędkości o ponad 30 km/h będzie skutkowało minimalnym mandatem w wysokości 1,5 tys. zł, niezależnie od faktu, czy naruszenie zostało stwierdzone w obszarze zabudowanym czy też poza tym obszarem. Jeśli sprawca ponownie popełni takie wykroczenie w ciągu 2 lat, to zostanie ukarany grzywną nie niższą niż 3 tys. zł. W przypadku recydywy będzie to od 3 tys. zł do 5 tys. zł. To nawet 10-krotny wzrost, od wielu lat mandaty za przekroczenie prędkości nie przekraczają 500 złotych.

Bezpieczniej na przejazdach kolejowych

Objeżdżanie, omijanie opuszczonych zapór lub półzapór, wjeżdżanie lub wchodzenie na przejazd kolejowy, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone oraz wjeżdżanie na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy to najczęstsze przyczyny tragicznych wypadków z udziałem pojazdów szynowych. Za takie wykroczenia będzie grozić minimalna grzywna w wysokości 2 tys. zł. W przypadku recydywy mandat wyniesie dwa razy więcej – 4 tys. zł.

Większa kara za jazdę bez prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu bez wymaganego uprawnienia będzie skutkowało karą aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny od 1 tys. zł. Jeśli sprawca wykroczenia w ciągu 2 lat popełni je ponownie, to kara grzywny wyniesie nie mniej niż 2 tys. zł.

Niższe stawki OC dla jeżdżących bezpiecznie

Projekt ustawy umożliwi udostępnienie podmiotom ubezpieczeniowym danych z CEPiK i dostosowanie stawek ubezpieczeń komunikacyjnych do historii wykroczeń kierowcy oraz otrzymanych przez niego punktów karnych. Krótko mówiąc, kierowcy jeżdżący bezpiecznie będą mogli liczyć na niższe stawki OC. Po zakończeniu oceny ryzyka zakład ubezpieczeń będzie miał obowiązek niezwłocznie usunąć dane o punktach karnych kierowcy.

  • kg
Najnowsze artykuły