escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Trzecia dawka także dla niemedycznego personelu

02.10.2021

Trzecia dawka także dla niemedycznego personelu

– Do przyjęcia przypominającej dawki szczepionki przeciw COVID-19 uprawnione są nie tylko osoby wykonujące zawody medyczne, ale również pracownicy zawodów niemedycznych, w tym personel pomocniczy czy administracyjny – wskazało w komunikacie Ministerstwo Zdrowia.

Resort zaktualizował komunikat ministra zdrowia w sprawie szczepień przeciw COVID-19 dawką przypominającą oraz dawką dodatkową, uzupełniającą schemat podstawowy.

Dawka przypominająca podawana jest osobom zaszczepionym, które ukończyły podstawowy schemat szczepienia przeciwko COVID-19 w celu poprawy, utrwalenia i przedłużenia ochrony po szczepieniu. Mogą ją otrzymać osoby, które ukończyły 50. rok życia i pracownicy ochrony zdrowia mający bezpośredni kontakt z pacjentem.

Środowiska uprawnionych do przyjęcia szczepienia pracowników ochrony zdrowia – jak zaznacza MZ – nie należy ograniczać wyłącznie do określonej w ustawie grupy zawodów medycznych.

Resort podał, że do przyjęcia szczepienia uprawnieni są również pracownicy zatrudnieni w szeroko pojętej opiece zdrowotnej (niezależnie od formy zatrudnienia), wykonujący zawody niemedyczne, w tym personel pomocniczy czy administracyjny placówek leczniczych, np. rejestratorki czy salowe, pod warunkiem że charakter wykonywanej przez nich pracy polega na bezpośrednich kontaktach z pacjentem lub z materiałem zakaźnym SARS-CoV-2 w warunkach laboratoryjnych.

Ponadto uprawnieni do przyjęcia szczepienia dawki przypominającej są również uczniowie szkół i studenci uczelni, którzy podczas praktycznych zajęć dydaktycznych mają bezpośredni kontakt z pacjentem.

Przypominającą dawkę należy podać nie wcześniej niż 6 miesięcy od ukończenia pełnego schematu szczepienia przeciw COVID-19.

Dawka dodatkowa uzupełniająca podawana jest osobom z upośledzeniem odporności, u których odpowiedź immunologiczna na szczepienie mogła być niewystraczająca. Chodzi m.in. o osoby otrzymujące aktywne leczenie przeciwnowotworowe; o osoby po przeszczepach narządowych, przyjmujące leki immunosupresyjne lub terapie biologiczne; z umiarkowanymi lub ciężkimi zespołami pierwotnych niedoborów odporności; z zakażeniem wirusem HIV; o osoby leczone aktualnie dużymi dawkami kortykosteroidów lub innych leków, które mogą hamować odpowiedź immunologiczną, a także dializowane przewlekle z powodu niewydolności nerek.

Szczepionką do realizacji szczepienia przypominjącego jest Comirnaty Pfizer-BioNTech, niezależnie od rodzaju szczepionki (Pfizer, AstraZeneca, Moderna, Johnson & Johnson) zastosowanej uprzednio podczas szczepienia podstawowego I i II dawką.

Resort podał, że w razie braku automatycznie wystawionego e-skierowania lekarz w punkcie szczepień może samodzielnie wystawić e-skierowanie na szczepienie osobom uprawnionym.

MZ wskazało, że do czasu wydania decyzji przez Komisję Europejską w sprawie przedłużenia ważności unijnych certyfikatów COVID-19 dla osób, które przyjmą kolejną dawkę szczepionki, ważność wystawionych certyfikatów się nie zmienia.

  • kg (na podstawie informacji PAP)
Najnowsze artykuły