escort eskişehir escort izmit escort kıbrıs escort maraş eskişehir eskort izmit escort edirne escort
Trzynasta emerytura na stałe?

15.12.2019

Trzynasta emerytura na stałe?

Do konsultacji społecznych trafił właśnie projekt dotyczący tzw. trzynastej emerytury. Zgodnie z zapowiedzią premiera ma być ona gwarantowana ustawą i rozwiązaniem stałym. Od 2021 r. wypłacana ma być natomiast czternasta emerytura, która ma być z kolei regulowana oddzielną ustawą.

Trzynasta emerytura po raz pierwszy była wypłacona została w tym roku. Pieniądze trafiły łącznie do 9,8 mln osób. W swoim exposé premier Mateusz Morawiecki zapowiedział, że od 2020 r. trzynasta emerytura będzie gwarantowana ustawą i będzie rozwiązaniem stałym. Co ważne, pieniądze będą wypłacane z urzędu w takiej formie, w jakiej pobierana jest obecnie emerytura. Z kwoty świadczenia nie będą też dokonywane potrącenia i egzekucje, nie będzie też ona wliczana do dochodu. – To wsparcie finansowe szczególnie ważne dla osób pobierających niskie świadczenia emerytalno-rentowe. Osoby starsze są grupą najbardziej zagrożoną ubóstwem i wykluczeniem społecznym. Musimy pomagać tym, którzy najbardziej potrzebują wsparcia – mówi minister rodziny, pracy i polityki społecznej Marlena Maląg.
Dodatkowe roczne świadczenie pieniężne w 2020 r. zostałoby wypłacone dla ok. 9,8 mln osób, w tym 285 tys. rencistów socjalnych i ok. 19 tys. osób pobierających rodzicielskie świadczenie uzupełniające. W 2020 r. będzie to kosztowało ok. 11,75 mld zł.
Proponowane rozwiązanie będzie zastosowane do emerytur i rent w systemie powszechnym, do emerytur i rent rolników, służb mundurowych, emerytur pomostowych, świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, rent socjalnych, nauczycielskich świadczeń kompensacyjnych, rodzicielskich świadczeń uzupełniających oraz rent inwalidów wojennych i wojskowych.
Zapowiedziana została również wypłata 14 emerytury. Ta jednak ma być regulowana oddzielną ustawą. Ma ona być wypłacana od 2021 roku. W tym przypadku progiem dla wypłaty pełnej “czternastki” ma być około 2700 zł, a nie jak początkowo PiS zapowiadał w swoich obietnic wyborczych 2900 zł. Zmniejszenie progu oznacza, że zwiększy się grupa emerytów i rencistów, którzy otrzymają… mniejsze czternastki. W efekcie co najmniej kilkadziesiąt tysięcy seniorów dostanie mniej pieniędzy, a tysiące – nie dostaną wcale (ci bowiem, którzy przekroczą próg, otrzymają 14. emeryturę na zasadzie „złotówka za złotówkę”, czyli ich czternastka ma być pomniejszana o taką kwotę, o jaką ich emerytura czy renta przekracza limit).

  • Katarzyna Gwara
Najnowsze artykuły