Ubezpiecz dziecko od nieszczęśliwych wypadków

02.08.2017

Ubezpiecz dziecko od nieszczęśliwych wypadków

Lato to organizacyjnie bardzo trudny czas dla rolników i ich rodzin. Gorączka sianokosów, zniw, zbiorów owoców i zabiegów pielęgnacyjnych, dodatkowo w warunkach wysokich temperatur, sprzyja wypadkom podczas wykonywanej pracy. Dzieci przebywające na wakacjach, pozostawione bez należytego nadzoru na terenie gospodarstwa, narażone są na wiele zagrożeń. Z tego też powodu prezes KRUS zawarł z Sopockim Towarzystwem Ubezpieczeń Ergo Hestia S.A. umowę grupowego ubezpieczenia NNW obejmującą dzieci osób ubezpieczonych w KRUS. Obowiązuje ona do 13 października – obejmuje więc wakacje, kiedy to najczęściej zdarzają się wypadki z udziałem dzieci.

Ubezpieczenie jest darmowe, a zakres i warunki atrakcyjne.

Zakres ubezpieczenia: ochrona przez całą dobę, obejmuje cały świat, udziały własne zniesione, karencje zniesione. Suma ubezpieczenia to 67 tys. zł.

Grupowe ubezpieczenie NW obejmuje wyłącznie dzieci (do ukończenia 16. roku życia) rolników, pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym z rodzicami lub opiekunami prawnymi, z których przynajmniej jedno podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie (ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz ubezpieczenie wypadkowe, chorobowe i macierzyńskie).

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego będzie potwierdzać zaświadczeniami, że w okresie obowiązywania polisy przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka, poszkodowanego w następstwie wypadku, podlega takiemu ubezpieczeniu (tj. ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu oraz ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu). Do zakresu ubezpieczenia mają zastosowanie ogólne warunki ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków.

Możliwe jest otrzymanie świadczenia z tytułu:

 • – śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zawału serca oraz udaru mózgu;

 • – śmierci dziecka w wyniku nieszczęśliwego wypadku na terenie gospodarstwa rolnego;

 • – śmierci w wyniku wypadku komunikacyjnego;

 • – śmierci jednego lub obojga rodziców w następstwie NNW (z włączeniem zawału serca i udaru mózgu);

 • – za każdy procent trwałego uszczerbku na zdrowiu;

 • – jednorazowe świadczenie w przypadku braku uszczerbku na zdrowiu;

 • – z tytułu porażenia prądem lub piorunem;

 • – nieumyślnego zatrucia środkami chemicznymi, roślinami trującymi, etc.;

 • – oparzeń i odmrożenia;

 • – pokąsania, ukąszenia, pogryzienia, ugryzienia przez owady lub zwierzęta w tym psa;

 • – wystąpienia wstrząśnienia mózgu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 • – pobytu w szpitalu w wyniku choroby;

 • – pobytu w szpitalu w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 • – zwrot kosztów leczenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 • – zwrot kosztów leczenia stomatologicznego w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 • – zwrot kosztów nabycia sprzętu rehabilitacyjnego, środków pomocniczych;

 • – poważnego zachorowania;

 • – operacji w wyniku nieszczęśliwego wypadku;

 • – usługi assistance; z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy.

Szczegóły na stronie internetowej KRUS oraz pod nr tel. 22 745 13 40.

Pamiętajcie o bezpiecznym użytkowaniu ciągników, maszyn, narzędzi rolniczych i urządzeń, o bezpiecznym transporcie, obsługiwaniu zwierząt i stosowaniu środków ochrony roślin:

 • -Wyposażcie maszyny w osłony i zabezpieczenia przed pochwyceniem, zwłaszcza wały odbioru mocy.
 • – Bezwzględnie wyłączajcie silnik ciągnika wychodząc z kabiny a wszelkie naprawy maszyn wykonujcie przy wyłączonym napędzie.
 • – Nie przewoźcie osób na ładunkach, błotnikach ciągników, zaczepach oraz innych miejscach do tego nieprzeznaczonych.
 • – Utrzymujcie ład i porządek na terenie obejścia.
 • – Dbajcie o bezpieczeństwo prac na wysokości – w pomieszczeniach gospodarczych, wykopach, zbiornikach i na drabinach.
 • – Wychodźcie z kabiny ciągnika twarzą do maszyny z zachowaniem trzypunktowego podparcia, a z załadowanej przyczepy schodźcie zawsze po drabinie.
 • – Pracujcie w odzieży roboczej oraz obuwiu o należytej przyczepności do podłoża i usztywniającym nogę w stawie skokowym, wyposażeni w odpowiednie ochrony pracy.
 • – Uważajcie też na kleszcze zabezpieczając skórę przed ich ukąszeniem.

 

Rodzice, nie zapominajcie o dzieciach!

 • – Zapewnijcie maluchom opiekę dorosłych.
 • – Oddzielcie część mieszkalną od produkcyjnej i stwórzcie dla nich w gospodarstwie bezpieczne miejsce do zabawy.
 • – Nie angażujcie ich do prac zawartych w wykazie czynności szczególnie niebezpiecznych, związanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego, których nie wolno powierzać dzieciom poniżej 16 lat.

Szeroki zakres informacji na temat bezpiecznej pracy w gospodarstwie rolnym znajduje się w broszurach i innych opracowaniach zamieszczonych na stronie internetowej www.krus.gov.pl w zakładce Prewencja, a także w placówkach terenowych KRUS.

 • kg
Zaprezentuj swoją firmę

Wystaw stoisko na naszych targach tematycznych

Masz problem?

Nasi specjaliści z dziedziny prawa, finansów, medycyny, ekonomii odpowiedzą na każde pytanie. Odpowiedzi publikować będzimey w piątkowych wydaniach gazety Życia Częstochowy i Powiatu.

Życie i środowisko

Raj dla każdego miłośnika ekologii - najświeższe wiadomości i wydarzenia, porady, ciekawostki, kalendarium ekologiczne.

Okiem kamery

Chcesz wiedzieć, co aktualnie dzieje się w naszej redakcji? A może chcesz zerknąć na III aleję? Nic prostszego - skorzystaj z naszej kamery!

Ruch drogowy

Chcesz uniknąć korków? Nie wiesz, gdzie czekają utrudnienia? Sprawdź naszą mapę i bądź zawsze na bieżąco!

Pogoda

Nie daj się zaskoczyć pogodzie! Dzięki naszemu serwisowi będziesz zawsze na bieżąco. Aktualne informacje meteorologiczne dla Częstochowy.

Najnowsze artykuły