Uchodźcy z Ukrainy zatrudniani na takich samych zasadach jak obywatele RP

29.03.2022

Uchodźcy z Ukrainy zatrudniani na takich samych zasadach jak obywatele RP

Uchodźcy z Ukrainy będą zatrudniani w sklepach na takich samych zasadach jak obywatele RP – informuje prezes Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji Renata Juszkiewicz.

22 marca br. Krajowa Sekcja Handlu NSZZ „Solidarność” wystąpiła z apelem w sprawie zatrudniania Ukrainek do Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji, instytucji zrzeszającej największe zagraniczne sieci handlowe działające w naszym kraju. Związkowcy oczekują od sieci deklaracji, że pracownicom z Ukrainy nie będą oferowane umowy śmieciowe i gorsze warunki zatrudnienia.

Według prezes POHiD Renaty Juszkiewicz firmy członkowskie zrzeszone w organizacji zatrudniają wszystkich pracowników na równych, sprawiedliwych i zgodnych z prawem pracy zasadach, bez względu na pochodzenie etniczne, narodowość, płeć, wyznanie czy światopogląd.

“Uchodźcy z objętej działaniami wojennymi Ukrainy będą zatrudniani w sieciach handlowych na takich samych zasadach jak obywatele RP” – podkreśliła.

Odnosząc się do uwagi NSZZ „Solidarność” o korzystaniu przez firmy handlowe z usług Agencji Pracy Tymczasowej, zaznaczyła, że rozwiązanie to służy wzmocnieniu załóg w okresach natężonego ruchu klientów w sklepach, np. przed świętami, w długi majowy weekend.

Wskazała, że wszystkim pracownikom handlowcy zapewniają stabilność zatrudnienia oraz równe prawa w dostępie do rozwoju zawodowego, awansów i wynagrodzeń, jak również benefitów pracowniczych, bezpłatnej opieki medycznej i świadczeń socjalnych. Oferują także możliwość realizacji przejrzystej ścieżki awansu zawodowego w ramach struktur firmy, tzw. awans wewnętrzny – dodała.

“Poza działaniami pomocowymi wynikającymi z bieżących potrzeb, firmy opracowują strategie długofalowego wsparcia uchodźców w aklimatyzacji w naszym kraju, m.in. oferują pomoc w zatrudnieniu, znalezieniu mieszkania i dofinansowaniu jego wynajmu, integracji z lokalną społecznością, nauce języka polskiego” – zaznaczyła prezes POHiD Renaty Juszkiewicz.

Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji zrzesza 16 międzynarodowych sieci handlowych. Informuje, że firmy członkowskie POHiD stworzyły w Polsce blisko 200 tys. miejsc pracy; są kluczowym partnerem dla krajowych producentów, których produkty stanowią ok. 90 proc. wszystkich oferowanych w sieciach. (PAP)

  • Longina Grzegórska-Szpyt/lgs/ amac/
Najnowsze artykuły